Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку, на 2018 рік

24.11.2017

  1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект рішення Степанківської сільської ради “Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку, на 2018 рік” розроблений на виконання Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

  1. Цілі державного регулювання

Проектом даного рішення передбачається приведення ставок податку у відповідність до Податкового кодексу України.

  1. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті, які не передбачають регуляторного впливу – відсутні. Обраний спосіб досягнення встановлених цілей є найраціональніший, оскільки визначені проблеми не можуть бути розв’язані шляхом ринкових механізмів та потребують державного регулювання. У зв’язку з цим досягнення зазначених цілей можливе лише шляхом прийняття Степанківською сільською радою відповідного рішення.

  1. Механізм реалізації мети.

Проектом рішення передбачається  встановлення ставок місцевих податків:

1) Земельного податку.

  1. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта

Реалізація даного проекту не потребує додаткових матеріалів та інших витрат. Дія цього проекту поширюється на фізичних та юридичних осіб – платників податків.

 

  1. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта

Прийняття цього проекту приведе ставки земельного податку у відповідність до положень Податкового кодексу України та дозволить забезпечити сільський бюджет додатковими фінансовими ресурсами.

  1. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Постійно. Термін дії акта може бути обмежено лише втратою чинності глави І розділів XII, XIII, XIV Податкового кодексу України.

  1. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з динаміки надходжень земельного податку до сільського бюджету та кількості платників очікуване збільшення надходжень до сільського бюджету у 2018 році.

  1. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення

Базове відстеження результативності проекту рішення буде здійснюватись шляхом обліку платників місцевих податків, контролю за станом надходжень податків до бюджету. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом-якісних і кількісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Сільський голова                                                                                        І.М.  Чекаленко

АРХІВ НОВИН

Історія

Фотогалерея

єс місцевих петицій
Join Us Facebook