Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії

Степанківської сільської ради

від 22.12.2018 №24-23/VII

Сільський голова

І.М.Чекаленко

 

 

 

СТАТУТ

комунального закладу

«Місцева пожежна команда»

Степанківської сільської ради

Черкаської області

 

 

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Комунальний заклад «Місцева пожежна команда» (далі – КЗ «МПК») Степанківської сільської ради (код ЄДРПОУ 04408844) є неприбутковим комунальним закладом, основними завданнями якого є гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги з ліквідації наслідків аварій катастроф, стихійного лиха, а також здійснення заходів із запобігання пожежам та нещасним випадкам на них.

1.2. КЗ «МПК» утворено за рішенням сесії Степанківської сільської ради з метою організації заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, забезпечення ефективної роботи з організації та забезпечення пожежної безпеки на території Степанківської сільської ради.

1.3. КЗ «МПК» підпорядковується Голові Степанківської сільської ради, а під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій — керівнику гасіння пожежі або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

1.4. До складу персоналу КЗ «МПК»  залучаються особи, які досягли 18-річного віку і здатні за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки.

1.5. Організаційну структуру та штат КЗ «МПК» затверджує сесія Степанківської сільської ради відповідно до покладених на неї завдань за погодженням з територіальним органом ДСНС у Черкаській області.

1.6. Соціальний і правовий захист персоналу МПК здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

1.7. КЗ «МПК» у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України, цим Положенням, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також рішеннями місцевого органу влади, органу місцевого самоврядування, що його утворили.  З питань організації несення служби, гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт, експлуатації пожежно-, аварійно-рятувальної техніки та оснащення МПК керується нормативно-правовими актами, передбаченими для підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

1.8. Залучення КЗ «МПК»  до ліквідації пожеж та наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (далі – НС), проведення пожежно-, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС проводиться відповідно до Плану залучення сил і засобів, що затверджується рішенням місцевого органу влади (органу місцевого самоврядування) за погодженням з територіальним органом ДСНС України, а також планів локалізації та ліквідації аварій, реагування на НС, що передбачені для відповідного регіону.

1.9. За організаційно-правовою формою господарювання КЗ «МПК» є комунальним закладом і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства.

1.10. Персоналу КЗ «МПК», який відповідно до своїх обов’язків залучається до ліквідації пожеж та НС, надається медична допомога та медико-психологічна реабілітація згідно з чинним законодавством.

1.11. КЗ «МПК» під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціальними формуваннями та службами з питань цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території громади.

1.12. Місце знаходження: с.Хацьки, вул.Тищенка,55 Черкаська р-н., Черкаська обл.

 

2. Мета та завдання МПК

 

2.1. Метою діяльності КЗ «МПК» є:

2.1.1. Запобігання виникненню пожеж, мінімізація їх наслідків та захист населення і територій від НС.

2.1.2. Невідкладне реагування на НС, пожежі, проведення пошукових, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах і територіях. 2.1.3. Локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час пожеж, аварій та катастроф.

2.2. Завдання МПК:

2.1.1. Виконання заходів, спрямованих на запобігання загибелі людей, виникненню пожеж і мінімізацію їх негативних наслідків.

2.2.2. Ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених для гасіння пожеж і проведення інших невідкладних робіт.

2.2.3. Забезпечення обслуговування об’єктів і територій, що знаходяться на відповідних територіях на підставі укладених договорів (у разі отримання статусу аварійно-рятувальної служби).

2.2.4. Забезпечення постійної готовності до оперативного реагування на пожежі та НС як в мирний час, так і в умовах особливого періоду.

2.2.5. Комплектування персоналом, придатним за станом здоров’я до виконання покладених завдань, забезпечення дотримання норм законодавства з охорони праці.

2.2.6. Постійне підтримання належного рівня професіоналізму персоналу з урахуванням ризиків та небезпек, притаманних регіону.

2.3. КЗ «МПК» відповідно до покладених на них завдань:

– проводить заходи із запобігання виникненню пожеж;

– здійснює гасіння пожеж, проводить евакуацію та рятування (у тому числі в умовах екстремальних температур, загрози вибуху, обвалу, зсуву, підтоплення тощо) людей та матеріальних цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціальними формуваннями та службами з питань цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території громади;

– надає допомогу в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків, з урахуванням можливостей наявних сил і засобів;

– надає домедичну допомогу постраждалим особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці виникнення пожеж та НС;

– проводить заходи для постійного підтримання своєї готовності до дій за призначенням; забезпечує підтримку належного рівня підготовки персоналу для виконання покладених завдань;

– здійснює, у разі набуття статусу аварійно-рятувальної служби, постійне та обов’язкове обслуговування об’єктів і окремих територій, що згідно із законодавством підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами;

– інформує територіальний орган ДСНС про факти виникнення пожеж і порушення вимог правил пожежної безпеки;

– проводить роботу щодо дотримання громадянами правил пожежної безпеки;

– вносить Голові Степанківської сільської ради пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки на території громади;

– забезпечує дотримання вимог безпеки праці персоналом під час участі у гасінні пожеж, ліквідації наслідків НС, проведенні тактичних та інших видів навчань і занять, а також під час чергування;

– проводить розслідування нещасних випадків, у тому числі нещасних випадків зі смертельним наслідком, що сталися з персоналом під час чергування, гасіння пожеж, участі в ліквідації наслідків НС і проведенні тактичних та інших видів навчань та занять, вживає заходів щодо попередження таких випадків;

– організовує заходи та здійснює контроль щодо забезпечення безпеки персоналу, дорожнього руху та порядку експлуатації транспортних засобів МПК під час виконання покладених завдань;

– організовує раціональне використання, ремонт і технічне обслуговування техніки та обладнання МПК;

– організовує експлуатацію, будівель і споруд та цільове використання нерухомого майна МПК;

– здійснює підбір осіб, які бажають стати членами МПК;

беруть участь у проведенні:

а) оглядів-конкурсів протипожежного стану окремих об’єктів і територій;

б) разом з територіальними органами ДСНС, органами освіти, молодіжними організаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників;

в) разом з територіальними органами ДСНС перевірок протипожежного стану об’єктів;

г) перевірок джерел протипожежного водопостачання, розташованих на території громади;

ґ) тактичних навчань на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки, розташованих на території громади; здійснюють інші функції, передбачені чинним законодавством.

 

3. Права та обов’язки КЗ «МПК»

 

3.1. КЗ «МПК» для виконання покладених на неї завдань має право:

3.1.1. Залучати до виконання робіт із ліквідації наслідків НС та гасіння пожеж інші пожежно-рятувальні підрозділи, фахівців і спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідних територіях.

3.1.2. Одержувати від державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб вичерпну та достовірну інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, у тому числі про об’єкти, обладнання та технологічні установки, на яких можуть проводитися пожежні, пошукові, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи у разі виникнення НС.

3.1.3. Безперешкодного доступу персоналу КЗ «МПК» до всіх житлових, виробничих, інших приміщень і територій, а також на застосування будь-яких заходів, спрямованих на рятування населення, запобігання поширенню вогню, виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків НС та гасіння пожежі.

3.1.4. Вимагати під час гасіння пожежі:

від державних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання безоплатного надання вогнегасних речовини, техніки, пально-мастильних матеріалів, обладнання, засобів зв’язку, а під час пожежі, що триває понад три години, – харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації осіб, залучених до гасіння пожежі;

від посадових осіб об’єктів, на яких виконуються заходи з гасіння пожежі або проведення аварійно-рятувальних робіт, припиняти дії, що перешкоджають персоналу КЗ «МПК»  виконувати поставлені завдання;

від осіб, які перебувають у зоні НС або поблизу місця пожежі, дотримання правил, запроваджених установленими заходами безпеки.

3.1.5. Проводити під час ліквідації наслідків НС та гасіння пожеж документування, кіно- та відеозйомку, фотографування і звукозапис.

3.1.6. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.

3.1.7. Використовувати в установленому порядку засоби зв’язку, транспорт та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей і ліквідації наслідків пожеж та НС, доставки персоналу і спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об’єкти і території.

3.1.8. Використовувати телебачення і радіомовлення для оприлюднення повідомлень про НС та пожежі.

3.1.9. Надавати інші послуги згідно із чинним законодавством.

3.2. До обов’язків МПК належать:

3.2.1. Організація функціонування МПК у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу пожежних, пошукових та інших невідкладних робіт в умовах НС або загрози її виникнення.

3.2.2. Підтримання взаємодії з територіальними органами та підрозділами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час гасіння пожеж і проведення інших невідкладних робіт.

3.2.3. Участь у складі комісії щодо визначення рівнів ризику за можливими наслідками від пожеж та НС у процесі експлуатації об’єктів на території громади.

3.2.4. Здійснення профілактичної роботи, спрямованої на підвищення рівня обізнаності населення, робітників та службовців підприємств з питань пожежної безпеки.

3.2.5. Виконання пожежно-рятувальних робіт, що потребують спеціальної кваліфікації і застосування апаратів захисту органів дихання та інших спеціальних технічних засобів, якими оснащується КЗ «МПК» (у разі наявності таких засобів та проходження відповідної підготовки персоналом).

3.2.6. Постійне підтримання належного рівня професіоналізму персоналу КЗ «МПК» для проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення пожеж та НС.

3.2.7. Створення резерву персоналу з метою оперативного комплектування штатних посад КЗ «МПК».

3.2.8. Забезпечення збереження інформації про об’єкти суб’єктів господарювання, що стала відома у зв’язку з виконанням обов’язків.

 

4. Майно та фінансування МПК

 

4.1. Майно КЗ «МПК»  становлять закріплені за нею матеріальні цінності та оборотні кошти, одержані в установленому порядку.

4.2. Майно КЗ «МПК» використовується лише за його цільовим і функціональним призначенням. Розпорядження майном та його відчуження здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

4.3. Джерелами формування майна КЗ «МПК» є майно: передане в установленому законодавством порядку від місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, територіального органу ДСНС; придбане за рахунок коштів місцевих бюджетів; передане підприємствами, що знаходяться на території громади; отримане за рахунок добровільних пожертвувань від юридичних та фізичних осіб, гуманітарних програм (у тому числі міжнародних); з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4.4. Джерелами фінансування КЗ «МПК» є кошти:

– місцевого бюджету; дольової участі декількох громад;

– отримані за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб;

– державного фонду регіонального розвитку;

– цільової субвенції на інфраструктурний розвиток об’єднаних громад; з інших джерел, що не заборонені чинним законодавством.

4.5. Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному бюджетним законодавством.

4.6. Оплата праці персоналу КЗ «МПК»  здійснюється відповідно до чинного законодавства.

4.7. КЗ «МПК» здійснює користування землею та природними ресурсами згідно із чинним законодавством.

5.8. Збитки, завдані КЗ «МПК»  у результаті порушення її майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються в установленому порядку.

 

5. Управління (керівництво) МПК

 

5.1. КЗ «МПК» очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади за поданням Голови Степанківської сільської ради та затверджується рішенням сесії.

5.2. У разі відсутності начальника КЗ «МПК» його обов’язки виконує тимчасово призначена на посаду особа за рішенням Голови Степанківської сільської ради.

 

6. Начальник МПК:

 

6.1. Здійснює керівництво КЗ «МПК», забезпечує належний рівень готовності до проведення пожежно- та аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків НС, ефективне використання і збереження закріпленого за КЗ «МПК» майна, збереження життя та здоров’я персоналу.

6. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на МПК завдань і функцій, організацію та результати її діяльності.

6.3. Представляє КЗ «МПК» в органах влади, діє від імені КЗ «МПК» у відносинах з іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та фізичними особами або дає на це доручення персоналу КЗ «МПК».

6.4. Організовує, забезпечує та контролює виконання вимог законодавства, рішень місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, інших нормативно-правових актів.

6.5. Здійснює планування роботи КЗ «МПК».

6.6. Звітує перед місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування про виконання покладених на МПК завдань, планів роботи, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності МПК, а також про притягнення до відповідальності персоналу, винного у допущених порушеннях.

6.7. Здійснює добір і забезпечує організацію роботи з комплектування КЗ «МПК» кваліфікованим персоналом, формує кадровий резерв.

6.8. Організовує роботу та забезпечує взаємодію з територіальним органом ДСНС щодо питань підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу КЗ «МПК», а також проведення спільних навчань, тренувань тощо.

6.9. Забезпечує належні умови персоналу КЗ «МПК» для виконання покладених на нього обов’язків, здійснює контроль за дотриманням розпорядку дня та порядку в приміщеннях будівлі КЗ «МПК».

6.10. Забезпечує виконання персоналом МПК заходів безпеки праці під час несення служби, виконання пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС.

6.11. Вносить пропозиції місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування щодо покращення матеріально-технічного забезпечення КЗ «МПК».

6.12. Проводить огляд, планові та раптові перевірки наявності, стану збереження і правильного використання техніки, пального, інших матеріальних цінностей, їх готовності до дій за призначенням.

6.13. Видає накази та дає доручення, обов’язкові для виконання персоналом МПК, контролює їх виконання.

6.14. Здійснює особистий прийом громадян.

6.15. Проводить службові розслідування та приймає рішення стосовно персоналу КЗ «МПК»  відповідно до трудового законодавства України.

6.16. Надає місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування пропозиції до кошторису, організовує його виконання, а також контроль за правильним і економним витраченням бюджетних коштів і матеріальних ресурсів, додержанням фінансової розрахункової дисципліни та своєчасним поданням бухгалтерської і статистичної звітності. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання КЗ «МПК».

6.17. Забезпечує дотримання персоналом КЗ «МПК»  законодавства з питань запобігання та протидії корупції.

6.18. Забезпечує взаємодію КЗ «МПК» з підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціальними формуваннями та службами з питань цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території громади.

6.19. Виїжджає на пожежі, місця аварій та стихійного лиха відповідно до встановленого порядку, керує роботою персоналу з їх ліквідації.

6.20 Зупиняє пожежно-рятувальні роботи, якщо виникла підвищена загроза життю персоналу, який бере участь у гасінні пожеж, ліквідації наслідків НС. 7.21. Вносить пропозиції Голові Степанківської сільської ради щодо організаційно штатної структури МПК, фінансово-господарських та інших питань, які сприяють вдосконаленню і підвищенню рівня праці та соціального захисту персоналу.

6.22. Забезпечує додержання встановленого порядку щодо інформування територіального органу ДСНС про виникнення НС і пожеж.

6.23. Укладає та розриває трудові угоди з персоналом.

6.24. Надає всі види відпусток, передбачені законодавством, персоналу МПК.

6.25. Бере участь у розгляді місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних із діяльністю МПК.

6.26. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 

7. Порядок комплектування, соціальні права та гарантії

.персоналу КЗ «МПК»

 

7.1. Працівники КЗ «МПК»  реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору.

7.2. Трудові відносини, особливості праці та відпочинку персоналу КЗ «МПК» регулюються законодавством України про працю.

7.3. Оплата праці персоналу здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Встановлення надбавок, доплат та преміювання здійснюється в межах видатків, передбачених кошторисом.

7. Соціальні потреби персоналу КЗ «МПК», поліпшення умов праці, життя і здоров’я працівників та членів їхніх сімей вирішуються громадою відповідно до чинного законодавства у межах коштів, передбачених на соціальні потреби громади.

7.5. Тривалість робочого часу і відпочинку працівників регламентується чинним законодавством. Чергові зміни КЗ «МПК»  працюють цілодобово.

7.6. Правові та соціальні гарантії персоналу забезпечуються згідно із законодавством.

7.7. Персонал підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок захворювання, часткової або повної втрати працездатності, загибелі (смерті), отриманих при виконанні посадових обов’язків, згідно з чинним законодавством.

7.8. Інтереси трудового колективу в разі створення представляє профспілковий комітет первинної організації профспілки.

 

8. Ліквідація і реорганізація МПК

 

8.1. Припинення діяльності КЗ «МПК» здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням місцевого органу влади, органу місцевого самоврядування чи їх правонаступника, або за рішенням суду.

8.2. Ліквідація КЗ «МПК»  проводиться відповідно до вимог Господарського та Цивільного кодексів України.

8.3. Майно, що належало КЗ «МПК»  на праві оперативного управління, при її злитті, приєднанні, поділу, перетворенні або ліквідації повертається власникам майна, або до правонаступника, визначеного засновником.

8.4. У разі ліквідації та реорганізації КЗ «МПК» персоналу, який вивільняється, гарантуються його права згідно з трудовим законодавством України.

 

9. Порядок внесення змін до положення

 

Внесення змін та доповнень до цього положення здійснюється місцевим органом влади, органом місцевого самоврядування, який утворив та утримує МПК, за погодженням з ДСНС.

10. Заключні положення

 

10.1 Статут КЗ «МПК» Степанківської сільської ради набирає чинності з дня його державної реєстрації.

10.2 Зміни та доповнення до цього Статуту мають юридичну силу, якщо вони відповідають чинному законодавству України, оформлені письмово та затверджені рішенням Органу управління майном і зареєстровані в установленому законодавством України порядку або оформлені у вигляді нової редакції.

гід дія
дія центрів 1 1
безбарєрність
Join Us Facebook
звернення гр
гаряча лінія

АРХІВ НОВИН