Паспорт громади

  ПАСПОРТ

Степанківської сільської
територіальної громади

станом на 01 січня
202
1 року

 

 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Форма Р-1

 

 

Загальна площа території (км2)

Кількість населення,

тис.осіб*

Кількість виборців**

Кількість нас.
пункті
в

Кількість міськрад

Кількість сільських рад

134,871

7430

6310

7

1

 

 

 1. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ТА
  АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ

Форма Р-2

 

№ п/п

Міські, селищні, сільські ради
та населені пункти в них

Загальна площа території

(км2)

Кількість

населення

Кількість

виборців

 2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Степанківська сільська рада

с.Степанки

с.Хацьки

с.Бузуків

с.Голов’ятине

с.Малий Бузуків

с.Гуляйгородок

с.Залевки

134,871

38,574

29,691

1,69

39,757

              5,69

3,62

26,849

7430

2522

3089

572

334

237

86

590

6310

2054

2644

512

292

207

80

521

 

 1. НАСЕЛЕННЯ

 

      3.1. Стан смертності – народжуваності

Форма Р-4

 

 

Роки

Загальна чисельність населення

Померло на 1000 чол. (осіб)

Народилося на 1000 чол. (осіб)

Приріст, зменшення

(проміллє)

(+, -)

2017

6,23

4,9

2,1

-2

2018

6,19

8,6

2,7

-4

2019

6,18

6,6

2,6

-3

2020

6,29

10,2

3,6

-5

 

      3.2. Освітній рівень населення*

Форма Р-5

 

 

Освіта

Разом

В т.ч. чоловіки

В т.ч. жінки

Вища

2118

827

1291

Незакінчена
вища

870

382

488

Середня

1430

818

612

Неповна
середня

633

224

409

Початкова

309

128

181

Без освіти

14

10

4

Інша освіта

786

404

382

Всього:

6160

2793

3367

* – все населення віком від 17 років

 

      3.3. Зайнятість населення*

 

Форма Р-6

 

№ п/п

Міські, селищні, сільські ради
та населенні пункти в них

Усього населення

Працездатне населення

Непрацездатне населення

Чол.

Жін.

разом

Чол.

Жін.

разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

Сільські ради

 

Степанківська
сільська рада

6160

2032

33

2156

35

4188

68

967

15

1005

17

1972

32

1

 с.Степанки

2503

735

12

983

16

1718

28

399

6

386

7

785

13

2

 с.Хацьки

3092

1104

18

936

15

2040

7

66

1

69

1

1052

2

3

 с.Бузуків

565

193

3

 

237

4

430

33

515

8

537

9

135

17

 

 

№ п/п

Міські, селищні, сільські ради
та населенні пункти в них

Усього населення

Зайняті

Безробітні

Чол.

Жін.

разом

Чол.

Жін.

разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

Сільські ради

 

 Степанківська сільська рада

6160

1734

28

1805

29

3540

57

222

3

215

7

437

12

1

 с. Степанки

2503

704

12

733

12

1437

24

85

1

87

2

175

3

2

 с.Хацьки

3092

870

14

908

15

1778

29

106

2

110

2

216

4

3

 с. Бузуків

565

160

2

165

2

325

4

19

1

20

2

39

3

 

      3.4.  Розподіл
робочої сили за галузями

Форма Р-7

 

Назва галузі

Кількість

% до працездатного населення

%
до всього населення

    1

Сільське господарство

1020

25

17

    2

Промисловість

726

17

12

    3

Будівництво

255

6

4

4

Транспорт

210

5

3

5

Зв’язок

15

0,4

0,3

6

Лісове господарство

40

1

0,7

7

Торгівля

515

12

8

8

Державна служба

52

1

0,9

9

Освіта

120

3

2

10

Харчова промисловість

270

7

4

11

Охорона здоров’я

630

15

10

12

Риболовство

20

0,4

0,3

13

В колективному секторі

14

В приватному секторі

                 –

            –

15

В державному секторі

                –

            –

16

Приватні підприємці

260

6

4

17

Фермери

20

0,4

0,3

18

Культура, відпочинок, спорт

35

0,8

0,6

19

Із всього працюючого
населення працюють:

– в даному населеному
пункті

2554

61

41

20

– в районному  центрі

21

– в обласному центрі

880

21

14

22

– виїжджають за межі
України

754

18

12

23

з них: а) в Росію

50

1

0,8

24

б) до інших країн

704

16

11

 

     3.5.Національний та мовний склад населення

Форма Р-8

 

 

№ п/п

Національність

Чисельність

Рідна мова

своєї
національності

українська

російська

інші

1

українці

6074

 

 

6074

 

 

 

 

2

росіяни

25

 

 

15

10

 

 

3

вірмени

21

10

4

7

 

 

4

роми

 

 

 

 

 

 

 

 

5

азербайджани

 

 

 

 

 

 

 

 

6

молдовани

 

 

 

 

 

 

 

 

7

грузини

 

 

 

 

 

 

 

 

8

білоруси

15

 

 

5

10

 

 

9

інші

25

9

16

 

 

 

 

Разом:

6160

19

6114

27

 

 

 

 

 1. ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РАЙОНУ

 

      4.1. Перелік промислових підприємств громади

Форма Р-10а

 

№ п/п

Назва підприємства

Керівник

Телефон

Юридична адреса

1

ТОВ «Національна горілчана
компанія»

Яценко

Віталій Іванович

63-69-23

с.Степанки, Смілянське шосе, 8 км, б.2

2

СТОВ «Степанки»

Тарасенко Олександр Федорович

30-65-38

с.Степанки, вул. Героїв України
124

3

ПП «Хацьки-Агро»

Марутян Вруйр Цолакович

58-73-19

с. Хацьки вул. Ватутіна 1

4

Білозірське ВСП ТОВ «Оптімус плюс»

Підопригора Микола Іванович

30-02-07

с.Хацьки вул.Польова,3

5

ТОВ «Фаторе»

 

Старченко Петро Якович

36-21-17

56-31-15

с.Хацьки вул.Польова,3

  6

ПАТ «Агрохолдинг Авангард»

 

Руденко Володимир Вікторович

30-00-20

с.Хацьки вул.Польова,3

  7

ТОВ «Інфо-Кар»

 

Чувіліна Юлія Олександрівна

 

с.Хацьки, вул. Тищенка, 53

8

ТОВ «Ірбіс-груп»

Руслан Сергійович

 

с. Хацьки вул.Тищенка, 53

  9

ТОВ «Сорелла ОІЛ»

 

Коломієць Олександр Михайлович

43-22-72

 

 10

ТОВ «Нікопольська  зернова
компанія»

 

Босий Дмитро Володимирович

 

с.Хацьки вул.Польова,4

11

ТОВ «Кабест»

 

Фенюк Катерина Семенівна

 

с.Степанки вул.Героїв України,171а

 

 

 

      4.2. Характеристика підприємств району                                                                                                                                                                                                                                        Форма Р-11

 

1. Назва підприємства

ТОВ  «Національна горілчана компанія»

2. Форма власності

приватне

3. Адреса (юридична, поштова), телефон

с.Степанки, Смілянське шоссе, 8 км, буд.2,

тел. 63-69-23

4. Основний профіль діяльності

лікеро-горілчані вироби

5. Код ЗКПО (по можливості)

32718137

6. Обсяг реалізованої продукції  млн. грн.

1488,7

7. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.

х

8. % обсягу продукції в порівняних цінах до минулого
року

х

9. Встановлена потужність

1562,4  тис.дал.

10. Фактичний випуск продукції млн..грн.

1474,4

11. Рівень рентабельності

 

12. Заборгованість

 

Разом:

 

В т. ч. перед бюджетом

відсутня

Заробітна плата

дані відсутні

Перед постачальниками, тис.грн.

 

13. Кількість працюючих

487

В т. ч. ІТП

 

14. П.І.Б., керівника, тел.

Яценко Віталій Іванович

1. Назва
підприємства

СТОВ «Степанки»

2. Форма власності

приватна

3. Адреса (юридична, поштова), телефон

с. Степанки, вул. Героїв України 124, тел. 30-65-38

4. Основний профіль діяльності

Рослинництво

5. Код ЗКПО (по можливості)

03793337

6. Обсяг реалізованої продукції, млн. грн.

7. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.

8. % обсягу продукції в порівняних цінах до минулого
року

9. Встановлена потужність

10. Фактичний випуск продукції

11. Рівень рентабельності

12. Заборгованість

Разом:

В т. ч. перед бюджетом

Заробітна плата

Перед постачальниками

13. Кількість працюючих

45

В т. ч. ІТП

3

14. П.І.Б., керівника, тел.

Тарасенко Олександр Федорович

1. Назва
підприємства

ПП «Хацьки-Агро»

2. Форма власності

приватна

3. Адреса (юридична, поштова), телефон

с. Хацьки вул. Ватутіна 1, тел. 58-73-19

4. Основний профіль діяльності

Вирощування с/г культур

5. Код ЗКПО (по можливості)

33409070

6. Обсяг реалізованої продукції, млн. грн.

7. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.

8. % обсягу продукції в порівняних цінах до минулого
року

9. Встановлена потужність

10. Фактичний випуск продукції

11. Рівень рентабельності

12. Заборгованість, тис.грн

Разом:

В т. ч. перед бюджетом

Заробітна плата

Перед постачальниками

13. Кількість працюючих

11

В т. ч. ІТП

5

14. П.І.Б., керівника, тел.

Марутян Вруйр Цолакович

1. Назва
підприємства

ТОВ «Ірбіс Груп»

2. Форма власності

приватна

3. Адреса (юридична, поштова), телефон

с. Хацьки вул. Ватутіна 2А, тел.

4. Основний профіль діяльності

Послуги з складування

5. Код ЗКПО (по можливості)

38546119

6. Обсяг реалізованої продукції, млн. грн.

7. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.

8. % обсягу продукції в порівняних цінах до минулого
року

9. Встановлена потужність

10. Фактичний випуск продукції

11. Рівень рентабельності

12. Заборгованість, тис.грн

Разом:

В т. ч. перед бюджетом

Заробітна плата

Перед постачальниками

13. Кількість працюючих

В т. ч. ІТП

-14. П.І.Б., керівника, тел.

1. Назва
підприємства

ТОВ
“А
грохімічна компанія ГРОСДОРФ”

2. Форма власності

приватна

3. Адреса (юридична, поштова), телефон

с. Хацьки, вул Тищенка 53, тел. 31-67-30

4. Основний профіль діяльності

Виробництво добрив і азотних сполук, виробництво
пестицидів та іншої агрохімічної продукції.

5. Код ЗКПО (по можливості)

6. Обсяг реалізованої продукції, млн. грн.

7. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.

8. % обсягу продукції в порівняних цінах до минулого
року

9. Встановлена потужність

10. Фактичний випуск продукції

11. Рівень рентабельності

12. Заборгованість, тис.грн

Разом:

В т. ч. перед бюджетом

Заробітна плата

Перед постачальниками

13. Кількість працюючих

В т. ч. ІТП

-14. П.І.Б., керівника, тел.

Халявка Андрій Петрович

1. Назва
підприємства

ТОВ “Перше травня комбікормовий
завод

2. Форма власності

приватна

3. Адреса (юридична, поштова), телефон

с. Хацьки, вул Польова 5, тел. 30-00-20

4. Основний профіль діяльності

Виробництво готових кормів для тварин

5. Код ЗКПО (по можливості)

37412312

6. Обсяг реалізованої продукції, млн. грн.

7. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.

8. % обсягу продукції в порівняних цінах до минулого
року

9. Встановлена потужність

10. Фактичний випуск продукції

11. Рівень рентабельності

12. Заборгованість, тис.грн

Разом:

В т. ч. перед бюджетом

Заробітна плата

Перед постачальниками

13. Кількість працюючих

В т. ч. ІТП

-14. П.І.Б., керівника, тел.

Мулик Ігор Іванович

1. Назва
підприємства

ТОВ “Нікопольська
зернова компанія
»

2. Форма власності

приватна

3. Адреса (юридична, поштова), телефон

с. Хацьки, вул Польова 4, тел.

4. Основний профіль діяльності

Виробництво готових кормів для тварин

5. Код ЗКПО (по можливості)

31337984

6. Обсяг реалізованої продукції, млн. грн.

7. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.

8. % обсягу продукції в порівняних цінах до минулого
року

9. Встановлена потужність

10. Фактичний випуск продукції

11. Рівень рентабельності

12. Заборгованість, тис.грн

Разом:

В т. ч. перед бюджетом

Заробітна плата

Перед постачальниками

13. Кількість працюючих

В т. ч. ІТП

-14. П.І.Б., керівника, тел.

Босий Дмитро Володимирович

1. Назва
підприємства

ТОВ “Оптимусагро
Трейд

2. Форма власності

приватна

3. Адреса (юридична, поштова), телефон

с. Хацьки, вул Польова 5, тел. 30-03-44

4. Основний профіль діяльності

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном,насінням і
кормами для тварин.

5. Код ЗКПО (по можливості)

41161689

6. Обсяг реалізованої продукції, млн. грн.

7. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.

8. % обсягу продукції в порівняних цінах до минулого
року

9. Встановлена потужність

10. Фактичний випуск продукції

11. Рівень рентабельності

12. Заборгованість, тис.грн

Разом:

В т. ч. перед бюджетом

Заробітна плата

Перед постачальниками

13. Кількість працюючих

В т. ч. ІТП

-14. П.І.Б., керівника, тел.

Подопригора Микола Іванович

1. Назва
підприємства

ТОВ “Ньютон-Консалтинг

2. Форма власності

приватна

3. Адреса (юридична, поштова), телефон

с. Хацьки, вул Польова 1а, тел. 30-00-20

4. Основний профіль діяльності

Технічне обслуговування і ремонт автотранспортних
засобів

5. Код ЗКПО (по можливості)

21379156

6. Обсяг реалізованої продукції, млн. грн.

7. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.

8. % обсягу продукції в порівняних цінах до минулого
року

9. Встановлена потужність

10. Фактичний випуск продукції

11. Рівень рентабельності

12. Заборгованість, тис.грн

Разом:

В т. ч. перед бюджетом

Заробітна плата

Перед постачальниками

13. Кількість працюючих

В т. ч. ІТП

-14. П.І.Б., керівника, тел.

Котолуп Юрій Юрійович

1. Назва
підприємства

ТОВ “Інфо Кар”

2. Форма власності

приватна

3. Адреса (юридична, поштова), телефон

с. Хацьки, вул Польова 5, тел. 30-00-20

4. Основний профіль діяльності

Виробництво добрив і азотних сполук

5. Код ЗКПО (по можливості)

36584168

6. Обсяг реалізованої продукції, млн. грн.

7. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.

8. % обсягу продукції в порівняних цінах до минулого
року

9. Встановлена потужність

10. Фактичний випуск продукції

11. Рівень рентабельності

12. Заборгованість, тис.грн

Разом:

В т. ч. перед бюджетом

Заробітна плата

Перед постачальниками

13. Кількість працюючих

В т. ч. ІТП

-14. П.І.Б., керівника, тел.

Чувіліна Юлія Олександрівна

1. Назва
підприємства

ТОВ “Буасон Еліт Бельведер
Груп

2. Форма власності

приватна

3. Адреса (юридична, поштова), телефон

с. Степанки, Смілянське шоссе 8км, тел. 30-00-20

4. Основний профіль діяльності

Виробництво спиртних напоїв,виноградних вин,
безалкогольних напоїв.

5. Код ЗКПО (по можливості)

31712600

6. Обсяг реалізованої продукції, млн. грн.

7. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.

8. % обсягу продукції в порівняних цінах до минулого
року

9. Встановлена потужність

10. Фактичний випуск продукції

11. Рівень рентабельності

12. Заборгованість, тис.грн

Разом:

В т. ч. перед бюджетом

Заробітна плата

Перед постачальниками

13. Кількість працюючих

В т. ч. ІТП

-14. П.І.Б., керівника, тел.

Барановський Ігор Васильович

1. Назва
підприємства

ТОВ “Черкаси Авто

2. Форма власності

приватна

3. Адреса (юридична, поштова), телефон

с. Хацьки, вул Польова 5, тел. 30-00-20

4. Основний профіль діяльності

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними
засобами

5. Код ЗКПО (по можливості)

05390402

6. Обсяг реалізованої продукції, млн. грн.

7. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.

8. % обсягу продукції в порівняних цінах до минулого
року

9. Встановлена потужність

10. Фактичний випуск продукції

11. Рівень рентабельності

12. Заборгованість, тис.грн

Разом:

В т. ч. перед бюджетом

Заробітна плата

Перед постачальниками

13. Кількість працюючих

В т. ч. ІТП

-14. П.І.Б., керівника, тел.

Дирда Володимир Олександрович

 

 

4.3. Контингент органів соціального захисту           

Форма Р-13

 

№ п/п

Міські, селищні, сільські ради
та населенні пункти в них

Усього населення

У тому числі

Дорослі

Діти

Пенсіонери

Інваліди ВВВ

Учасники

бойових дій

Інваліди всіх

груп і категорій

Люди, які

обслуговуються

служб. соц.

допом. на дому

Неповні сім’ї

Діти з неповних

сімей

Багатодітні

сім’ї

Діти з багатодітних

 сімей

Діти інваліди

Діти сироти

Одинокі багатодітні

матері

1

Степанківська СТГ

6160

5099

1061

1343

4

70

361

43

176

238

42

148

19

10

9

   2

с.
Степанки

2503

2086

426

548

2

35

149

22

60

91

15

59

8

6

2

   3

с.Бузуків

565

481

75

101

7

31

8

27

29

4

12

1

   4

с.
Хацьки

3092

2532

560

694

2

28

181

13

89

118

24

77

10

4

7

 

 

 

5.     ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, СИСТЕМИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СПОРТУ

 

5.1. Заклади охорони здоров’я

Форма Р-14

 

№ п/п

Назва

Адреса

Форма власності (державна,
комунальна, приватна)

Статус
(республ, обласна, міська, міськрайонна, районна, селищна, сільська)

Керівник
(П.І.Б., тел. сл., дом, стаж перебування на посаді)

Кіл-ть мед персоналу

Кіл-ть технічного персоналу

Кіл-ть ліжко-місць для
стаціонарного лікування

1

АЗПСМ, ФАПи

 

 

Амбулаторія загальної практики –сімейної
медицини с. Степанки КНП «Черкаський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» Червонослобідської сільської ради

с. Степанки,

вул. Ситника, 13

Черкаський район

Черкаська область

комунальна

сільська

Гапоненко Віктор Петрович

тел. сл. 30 65 19

моб. 0984183952

3

1

Амбулаторія загальної практики –сімейної
медицини с. Хацьки КНП «Черкаський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» Червонослобідської сільської ради

с. Хацьки

вул. Козацька, 1а

Черкаський район

Черкаська область

комунальна

сільська

Пантюхіна Ганна Анатоліївна

тел. сл. 30 65 71

моб. 0671433068

3

1

ФАП с. Бузуків КНП «Черкаський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Червонослобідської
сільської ради

с. Бузуків

вул. Володимирська,18

Черкаський район

Черкаська область

комунальна

сільська

Гапоненко Віктор Петрович

тел. сл. 30 65 19

моб. 0984183952

1

Фельдшерський пункт с. Голов’ятине
КНП «Центр ПМСД» Тернівської сільської ради

с.
Голов’ятине

 вул. Незалежності,1

Черкаська область

комунальна

сільська

Артем’єва-Цибко Марія Миколаївна

моб. 0683918957

1

 

 

Фельдшерський пункт с. Малий
Бузуків КНП «Центр ПМСД» Тернівської сільської ради

с. Малий Бузуків

 вул.
Шевченка,109

Черкаська область

комунальна

сільська

Переберій Дмитро Миколайович

моб. 0962135764

1

 

 

Фельдшерський пункт с. Залевки
КНП «Центр ПМСД» Тернівської сільської ради

с.
Залевки

вул.
Гологя,3

Черкаська область

комунальна

сільська

Подвиженко Світлана Миколаївна

моб. 0962185379

1

 

 

Усього:  6

 

 

10

2

2

Аптеки.

 

 

Аптека «Мрія»

с.Хацьки,вул.Героїв України,80б

приватна

сільська

ФОП Стецун Олег Анатолійович

моб. 0671320303

 

2

Аптека

 

с.Степанки,вул.Героїв України,50

приватна

сільська

ФОП Лисенко Олег

Анатолійович

моб. 0676812261

 

1

 

Усього:  2

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

           5.2. Навчальні та виховні заклади

            ВИЩ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Форма Р-15

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.Б., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Кіл-ть студентів у т.ч.
стаціонару

Кіл-ть виклада-цького складу

Кіл-ть технічного персоналу

Форма власності

 

Усього:-

 

           СЕРЕДНЬО-ТЕХНІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ УЧИЛИЩА

Форма Р-16

 

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.
Б., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Кіл-ть студентів

Кіл-ть виклада-цького складу

Кіл-ть технічного персоналу

Форма власності

 

Усього:-

 

           ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ (УСЬОГО УЧНІВ: 612)

Форма Р-17

 

 

п/п

Назва

Адреса

Керівник (П.І.Б., тел. сл., дом.,

стаж перебування на посаді)

Кіл-ть учнів

Кіл-ть викладачів
(із сумісниками)

Кіл-тьтехнічн

персон

факт

розрах

1. 

Степанківська

ЗОШ І-ІІІст.

Степанківської сільської ради

 

вул. Героїв України, 56,

с.Степанки,19632

Яценко Катерина Миколаївна,

сл.т.30-65-40, 25 років

288

500

28

23

2. 

Хацьківська

ЗОШ І-ІІІст.

Степанківської сільської ради

 

вул.Тищенка, 23

с.Хацьки, 19634

Рожелюк Володимир Іванович,

сл.т.30-65-72, 1 міс.

266

450

29

24

3. 

Голов’ятинський
заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступеня Степанківської
сільської ради Черкаської області

 

вул. Котляра,4

с. Голов’ятине

Черкаський район

Черкаська область

 

Манько Наталія Олександрівна

1 рік 7 місяців

51

204

17

11

4. 

Залевківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня
школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад» Степанківської сільської ради
Черкаської області

 

вул. Смілянська, 22

с. Залевки

Черкаський район

Черкаська область

 

В. о. Швед Світлана Володимирівна

7

20

2

2

 

Усього: 2

612

974

76

60

 

 

           

 

 

 

 

          СПЕЦІАЛІЗОВАНІ
ШКОЛИ

Форма Р-18

 

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.
Б., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Кіл-ть учнів

Кіл-ть викладачів

Кіл-ть технічного персоналу

 

Усього: 0

 

         ІНТЕРНАТИ/ДИТЯЧІ
БУДИНКИ

Форма Р-19

 

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.
Б., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Кіл-ть учнів, дітей

Кіл-ть викладачів, вихователів

Кіл-ть технічного персоналу

Джерела фінансування (тис.
грн.)

 

Усього: 0

 

           ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ (УСЬОГО ДІТЕЙ: 155)

Форма Р-20

 

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.Б., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Кіл-ть учнів, дітей

Кіл-ть викладачів, вихователів

Кіл-ть технічного персоналу

Джерела фінансування

(тис. грн.)

1.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Яблунька» с.
Степанки Степанківської сільської ради Черкаської області

с. Степанки

вул. Українська,100

Черкаський район Черкаська область

Семенюк Алла Сергіївна

 моб. 0985806295

75

8

14

Бюджет сільської територіальної громади

4 309,2 тис. грн.   

2.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Берізка» с.
Хацьки Степанківської сільської ради Черкаської області

с. Хацьки

вул. Героїв України,1 Черкаський район Черкаська область

Макаренко Марина Анатоліївна

моб. 0975409245

тел. сл. 306502

60

8

13

Бюджет сільської територіальної громади

4 332,9 тис. грн.

3.

Заклад дошкільної освіти «Сонечко» села Голов’ятине
Степанківської сільської ради Черкаської області

с. Голов’ятине

вул. Незалежності,1

Черкаський район

Черкаська область

Яценко Людмила Григорівна

моб. 0974823618

  9

3

3

Бюджет сільської територіальної громади

960,6 тис. грн.

4.

Залевківський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад» Степанківської
сільської ради Черкаської області

с. Залевки,

вул. Смілянська, 22

Черкаський район

Черкаська область

В.о. директора Швед Світлана Володимирівна

моб. 0961825520

11

1

2

Бюджет сільської територіальної громади

927,4 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 4

155

20

32

 

 

5.3. Заклади
культури    

Форма Р-21

                                                                                                                       

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.
Б., тел. сл.,
дом,
стаж перебування на посаді)

Кіл-ть місць

Кіл-ть персоналу

 

 1.  

 

Будинок культури               с. Степанки Степанківської
сільської ради Черкаської області

с. Степанки

вул. Героїв України,79

Черкаський район

Черкаська область

Снесар Олексій Іванович

моб. 0972557444

стаж перебування на посаді 15років

400

6

 

 1.  

 

Будинок культури               с. Хацьки Степанківської
сільської ради Черкаської області

с. Хацьки

вул. Шевченка,69а

Черкаський район

Черкаська область

Мирошніченко Микола Борисович

моб. 0963181526

стаж перебування на посаді 11 років

450

5

 

 1.  

 

Головятинський
сільський будинок культури Степанківської сільської ради Черкаської області

с. Головятине

вул. Незалежності,4

Черкаський район

Черкаська область

Т.в.о. директора Мірзокарімова Анастасія Анатоліївна

моб. 0985102190

300

3

 

 1.  

 

Малобузуківський сільський клуб

Степанківської сільської ради Черкаської області

с. Малий Бузуків

вул. Шевченка, 111

Черкаський район

Черкаська область

вакансія

200

2

 

 1.  

 

Залевківський сільський клуб

Степанківської сільської ради Черкаської області

с. Залевки

вул. Смілянська,10

Черкаський район

Черкаська область

Крапива Марина Сергіївна

моб. 0681218845

стаж перебування на посаді 0 р. 7 м.

90

1

 

Усього: 5

 

 

1440

17

 

 


БІБЛІОТЕКИ, МУЗЕЇ (книжковий/музейний фонд:
31000, всього читачів: 2383)

Форма Р-22

 

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.
Б., тел. сл.,
дом,
стаж перебування на посаді)

Книжковий, музейний фонд

Кіл-ть місць читал. залу

Кіл-ть персоналу

Кількість читачів

(осіб)

1.

Комунальний заклад «Степанківська публічна бібліотека»
Степанківської сільської ради Черкаської області

с. Степанки

вул. Героїв України,79

Черкаський район

Черкаська область

Т.в.о. Козакевич Тетяна Анатоліївна

моб. 0984293568

0637989070

9041

20

3

874

2.

Філія – бібліотека с. Хацьки КЗ «ЦПБ» Степанківської
сільської ради Черкаської області

с. Хацьки

вул. Шевченка,69а

Черкаський район

Черкаська область

Козакевич Тетяна Анатоліївна

моб. 0984293568

0637989070

5266

 

15

1

759

3.

Бібліотечний пункт                  с. Бузуків КЗ «ЦПБ»

Степанківської сільської ради Черкаської області

с.
Бузуків  вул.Володимирська, 18

Черкаський район

Черкаська область

Вакантне

130

1

1

16

4.

Малобузуківська сільська бібліотека  Степанківської сільської ради Черкаської
області

с. Малий Бузуків

вул. Шевченка, 111

Черкаський район

Черкаська область

Омельченко Алла Степанівна

моб. 0674741496

2275

 

1

1

160

5.

Голов’ятинська сільська бібліотека

Степанківської сільської ради Черкаської області

с. Головятине

вул. Незалежності,4

Черкаський район

Черкаська область

Омельченко Алла Степанівна

моб. 0674741496

9706

 

1

1

350

6.

Залевківська сільська бібліотека Степанківської
сільської ради Черкаської області

с. Залевки

вул. Смілянська,10

Черкаський район

Черкаська область

Крапива Марина Сергіївна

моб. 0681218845

 

4582

 

4

1

224

 

Усього: 6

 

31000

42

6

2383

 

 

МУЗЕЇ

 

Усього: –

 

 

         ЗАКЛАДИ ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ
Форма Р-23

 

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.
Б., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Середня кіл-ть відвідувань

Кіл-ть персоналу

Кількість відвідувачів (осіб)

 

Усього: –

 

                                                                       

          КІНОТЕАТРИ,
ТЕАТРИ

Форма Р-24 

 

п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.
Б., тел. сл.,
дом,
стаж перебування на посаді)

Кіл-ть місць

Кіл-ть персоналу

 

Кількість відвідувачів (осіб)

 

Усього:        –

 

          СПОРТИВНІ ЗАКЛАДИ

Форма Р-25

 

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.
Б., тел. сл.,
дом,
стаж перебування на посаді)

Кіл-ть місць

Кіл-ть персоналу

 

Кількість відвідувачів (осіб)

 

Усього: –

 

            5.4.
Об’єкти торгівельної сфери

 


ВЕЛИКІ МАГАЗИНИ

                                                                                                                                                Форма Р-26

 

 

 

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.П., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Площа

 (м2)

Середній товарообіг (грн./місяць)

Кількість персоналу

Орієнтовна кількість відвідувачів в продовж місяця
(осіб)

1.

«Маркет»

с. Степанки, вул.. Героїв
України, 50

Районне споживче товариство

210

*

9

620

2.

«Делікат»

с. Степанки, вул..
Шевченка,53

ФОП Будник Ю.С

100

*

       15

1290

3.

«Маркет»

с.Хацьки вул.Шевченка

Районне споживче товариство

150

*

       12

790

 

 

Усього: 2

      460

       36

2700

 

* – дані не надають

 

 

             РИНКИ

Форма Р-27

 

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.
Б., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Площа (м2)

Товарообіг (грн./місяць)

Кіл-ть  торгових місць

 

Усього:-

 

 


МІСЦЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

                                                                                                                                                            Форма Р-28

 

 

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І. Б., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Форма власності

Площа (м2)

Кіл-ть  місць

1

Кафе-бар «Троянда»

с.Хацьки вул.Тищенка,8а

Ключка
Віталій Олександрович

ФОП

2

Кафе-бар

 

с.Степанки, вул.Героїв України,48

 

Хандусь
Владислав Юрійович

ФОП

 

 

                                        

            5.5. Об’єкти соціальної сфери

 

 


ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ

Форма Р-29

 

№ п/п

Назва

Адреса

Підпорядкування

Площа (м2)

Активність проведення заходів
(+,О, – )

Орієнтовна кількість
відвідувачів

Парки

1.

Парк

с. Хацьки, вул. Тищенка

сільська рад

2083

+

300

2.

Сквер

с. Степанки, вул. Героїв України

сільська рада

250

+

200

Усього: 2

2333

+

500

Пляжі

Усього: –

+

1950

                           

            МАЙДАНЧИКИ
ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Форма Р-30

 

№ п/п

Назва

Адреса

Підпорядкування

Площа (м2)

Стан

(+,О, – )

Активність проведення заходів
(+,О, – )

 

Дитячі

1.

Дитячий майданчик

с. Степанки

с. Степанки

с.Хацьки

с.Хацьки

с.Бузуків

Сільська рада

Сільська рада

Сільська рада

Сільська рада

Сільська рада

 

100

240

100

165

100

 

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

Усього: 5

705

 

Спортивні

 

 1.  

 

Атлетичний майданчик з тренажерами

с. Степанки

с. Бузуків

с. Хацьки

с. Залевки

Сільська рада

Сільська рада

Сільська рада

Сільська рада

 

150

80

150

100

+

+

+

+

 

+

+

+

+

 

 

 1.  

 

Футбольні поля

с. Степанки

 

Сільська рада

 

5000

 

+

 

+

 

 

 1.  

 

Тенісний корт

с.Хацьки

 

ЗОШ

162

+

+

 

Усього: 6

5642

 

 

 

             ТРАНСПОРТНІ
КОМУНІКАЦІЇ

Форма Р-31

 

 

№ п/п

Назва

Адреса

Режим роботи

Основні маршрути

Графік

руху

 

Залізничні станції

1.

Білозір’я

с.Хацьки

 

Усього:1

 

Автовокзали

1.
 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

              АВТОСТОЯНКИ,
ГАРАЖНІ КООПЕРАТИВИ

Форма Р-32

 

№ п/п

Назва

Адреса

Форма власності

Керівник
(П.І.Б., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Режим роботи

Кіль-ть місць

 

Усього: –

 


ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ КОНТОРИ   
                                                              Форма Р-33

 

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.П., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Кіль-ть буд., що обслуговують

Кіль-ть зареєстрованих

у них мешканців

приватні

багатоквар

тирні

РАЗОМ

 

Усього: –

 

           ВІДДІЛЕННЯ БАНКІВ ТА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

                                                                                                                                                        Форма
Р-34

 

 

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.П., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Кількість клієнтів

 

Відділення поштового зв’язку

 

 1.  

 

ЧД УДППЗ «Укрпошта»

с.Степанки, вул. Героїв України, 124

Гусарчук Надія Іванівна, т. 306860

Близько 120 клієнтів

 

 1.  

 

ЧД УДППЗ «Укрпошта»

с.Хацьки, вул. Героїв України, 80а

Мороз Ольга Борисівна, т. 306581

Близько 170 клієнтів

 

 1.  

 

Відділення «Нової пошти»

№1 с.Хацьки, вул. Героїв України, 8а (приміщенні  м-ну «Зевс» )

Ротань Світлана
Михайлівна

 

Ротань Віталій Васильович

Близько 120 клієнтів

 

Близько 100 клієнтів

№1 с.Степанки, вул.М.Грушевського,1

(
приміщенні продовольчого м-ну
)

 

 

Усього: 4

 

           6.
ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, КОНФЕСІЙНІ ГРОМАДИ

 

6.1.
Районні
та міські осередки загальноукраїнських партій

 

Форма Р-35

 

№ п/п

Назва

Чисельність

Адреса, телефон

Дата

 реєстрації

Керівник
(П.І.П., тел. сл., дом,
посада, дом. адреса)

 

Усього: –

 

 

 

                 6.2. Районні та міські осередки громадських організацій та об’єднань

Форма Р-36

 

п/п

Назва

Чисельність

Адреса, телефон

Дата реєстрації

Керівник

(П.І.П., тел.сл., дом, посада,
дом. адреса)

1

Громадська організація

«Скарби Тясминського краю»

 

Черкаська обл.,Черкаський р-н,

с. Хацьки,

вул. Ватутіна, 45

13.12.2019

Кулик Оксана
Борисівна

2

Громадська організація
«Територіальна оборона

« Степанківської ОТГ»

 

Черкаська обл.,Черкаський р-н,

с. Степанки,

вул. Героїв України 124

19.04.2019

Канівець Олександр
Олександрович

3

Громадська організація
«Жіноча організація «На добро»

 

Черкаська обл.,Черкаський р-н,

с. Хацьки,

вул. Берегова 15/А

 

07.04.2020

Лисенко Валентина Андріївна

4

 

Громадська організація “Лісові Ельфи»

 

 

19634, Черкаська обл., Черкаський р-н,

С. Хацьки,

 вул.Берегова,  6

28.04.2021

Калінішіна Світлана

Вікторівна

 

Усього: 4

 

 

 

 

 

 

            

 

                    6.3. Конфесійні громади

Форма Р-37

 

 

№ п/п

Назва громади

Конфесія

Дата

реєстрації

Адреса культового приміщення

Орієнтовна кількість

парафіян

Тип ритуальної будівлі
(собор, церква, синагога, молитов. буд., монастир, тощо)

Керівник
(П.І.П., сан, освіта,
рік народж, дом. адреса, тел.)

1

Свято-Покровська парафія Черкаської єпархії УПЦ

Православна

03.03.1995

с.Степанки

200

церква

Ієромонах  Володимир Вільченко

2

Святого Архистратига Михаїла Черкаської єпархії УАПЦ

Православна

17.02.1997

с. Хацьки

250

храм

Ієромонах  Володимир Вільченко

3

Релегійна громада (Парафія) Церква успіння Пресвятої Богородиці
Черкаської і Кіровоградської єпархії УАПЦ

Православна

22.05.2008

с. Бузуків

100

 

 

Негер Юрій Степанович

4

Религійна громада «Товариство вивчення євангелія-Хацьки»

Протестанти

20.01.2012

с. Хацьки

50

 

 

Коваленко Евгеній Олександрович

5

Релігійна організація «Релегійна громада церква євангельских
християн-баптистів»

Протестанти

03.02.2000

С.Степанки, вул.Героїв України 34

30

 

 

Панасенко Анатолий

Александрович

 

 

Усього:5

730

 

 

          7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВИХ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ

 

           7.1. Заклади та установи системи Міністерства Оборони України

 

          ВІЙСЬКОВІ ЧАСТИНИ

Форма Р-38

№ п/п

Назва

Адреса

Командир
(П.І.П., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Кіл-ть
оф. складу,
тех. персоналу

Кіл-ть контингенту строкової служби

 

 

Усього: –

 

 

 

 

           7.2. Установи пенітенціарної системи

Форма Р-39

 

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.П., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Кіл-ть
обслуговуючого персоналу

Кількісний склад контингенту

 

Усього: –

 

 

           7.3. Установи правоохоронних органів

Форма Р-40

 

 

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.П., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Кіл-ть
працюючих

 

 

Усього: –

 

 

8.ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РАЙОНУ У РОЗРІЗІ МІСТ ТА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, МІКРОРАЙОНІВ
(ТРАНСПОРТНІ, ТЕХНОГЕННІ ЗАГРОЗИ, ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО, МІСЦЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЗАГРОЗИ, ТОЩО)

 

            «НА ОСНОВІ ЦІЄЇ ФОРМИ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ПЛАН
«МАЛИХ СПРАВ»

Форма Р-63

 

 

1. Коротка характеристика
проблеми:

Розчистка русла річки Тясмин та відновлення роботи
шлюзів

– місце знаходження

Адмінмежі сіл Хацьки, Степанки,
Вергуни, Думанці, Чорнявка

– джерело походження

Природне (зменшення рівня
грунтових вод та кількості опадів)

– час виникнення

2003 рік

– причини не вирішення

Відсутність значного фінансування
та необхідність комплексного вирішеня.

– до кого зверталися за
допомогою про вирішення

Черкаська облдержадміністрація

 

– ініціатори вирішення проблеми

Черкаська райдержадміністрація

Черкаське обласне управління
водних ресурсів

2. Необхідні ресурси:

 

– фінансові

Орієнтовна вартість – 100 000,0 тис. грн.

– людські

– матеріальні

3. Термін виконання:

До 2022 року

4. Можливі результати вирішення
проблеми:

 

– економічні

Відновлення меліоративних робіт

– соціальні

Попередженя загорання торфовищ.

Відновлення рівня води в
колодязях на прилеглих територіях

– політичні (електоральні)

 

1. Коротка характеристика
проблеми:

Зменшення кількості води або її відсутність в селах
громади.

– місце знаходження

села Голов’ятине (відсутня), Хацьки,
Степанки,Бузуків, Малий Бузуків, Гуляйгородок, Залевки (зменшення )

– джерело походження

Природне (зменшення рівня
грунтових вод та кількості опадів)

– час виникнення

2018 рік

– причини не вирішення

Відсутність
значного фінансування та необхідність комплексного вирішеня.

– до кого зверталися за
допомогою про вирішення

Черкаська облдержадміністрація

 

– ініціатори вирішення проблеми

Черкаська райдержадміністрація

Черкаське обласне управління
водних ресурсів

2. Необхідні ресурси:

 

– фінансові

Орієнтовна вартість – 100 000,0грн

– людські

– матеріальні

3. Термін виконання:

До 2023 року

4. Можливі результати вирішення
проблеми:

 

– економічні

Відновлення роботи шлюзів.

– соціальні

Відновлення
рівня води в колодязях на прилеглих територіях

– політичні (електоральні)

 

1. Коротка характеристика
проблеми:

Незадовільний стан доріг.

– місце знаходження

Степанки, Хацьки, Бузуків, Голов’ятине, Залевки, Малий Бузуків,
Гуляйгородок.

 

– джерело походження

Природне ( погодні умови),
механічне (перевантажений транспорт), якість попереднього ремону дорожнього
покриття.

– час виникнення

2018-2021 рік

– причини не вирішення

Відсутність
значного фінансування.

– до кого зверталися за
допомогою про вирішення

Черкаська облдержадміністрація

 

– ініціатори вирішення проблеми

Черкаська райдержадміністрація

Служба автомобільних доріг
Черкаської області.

2. Необхідні ресурси:

 

– фінансові

Орієнтовна вартість – 3 000
000,0 млн. грн.

– людські

– матеріальні

3. Термін виконання:

До 2021року

4. Можливі результати вирішення
проблеми:

 

– економічні

Розвиток транспортного
сполучення, залучення туристів.

– соціальні

Доступність
послуг, розвиток інфраструктури.

– політичні (електоральні)

 

 

            9. КЕРІВНИКИ ПІДПРИЄМСТВ,УСТАНОВ,ОРГАНІЗАЦІЙ ВІДОМІ ТА ВПЛИВОВІ ЛЮДИ.  

            9.1 Керівники підприємств і установ.

                                                                                                                                                                                                                                       Форма Р-54

Назва підприємства,

установи, організації

Посада

Прізвище,

ім’я, по-батькові

Дата

народження

Місце

реєстрації

Освіта,

фах

К-ть працюючих (для керівн.
під-ств, установ, організацій)

Депутатські або (і)
громадські обов’язки

 

ТОВ «Національна горілчана компанія»

Генеральний директор

Яценко Віталій Іванович

31.01.1970

м.Черкаси, вул..Тараскова, 7, кв.3

вища

487

 

 

Степанківська

ЗОШ І-ІІІст.Степанківської сільської ради

 

директор

Яценко

КатеринаМиколаївна

20.09.1962

вул. Героїв України, 60, с.Степанки

укр.мова і література

45

Член колегії віділу освіти РДА

 

Хацьківська

ЗОШ І-ІІІст. Степанківської сільської ради

В.о. директора

Рожелюк

Володимир Іванович

09.02.1972

вул.Шевченка, 13, с.Хацьки

трудове навчання

43

 

 

ДНЗ «Яблунька»

с.Степанки

завідувач

Семенюк Алла Сергіївна

14.12.1985

вул.Козацька,
61

с. Хацьки

Дошкільне
виховання

20

 

 

ДНЗ «Берізка» с.Хацьки

завідувач

Макаренко Марина Анатоліївна

15.11.1976

вул.Тищенка, б. 10 кв.5, с.Хацьки

дошкільне
виховання

21

 

 

          9.2  Керівники сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Форма Р-55

 

Назва
сільськогосподарського підприємства, фермерського господарства

Адреса

Прізвище,

ім’я, по-батькові
керівника

Дата

народження

Освіта,

фах

Партійність
(політична орієнтація)
Кого підтрим. на виб. Президента України 2010 р.

Рейтинг серед
населення, колектива

(+,0,-)

К-ть працюючих в
підприємстві, господарстві

Депутатські або
(і) громадські обов’язки

 

Можливість
співпраці

(+, о, -)

 

 1.  

 

СТОВ «Степанки»

с.Степанки, вул. Героїв України, 124

Тарасенко Олександр Федорович

07.08.1961

Вища, Уманський педінститут, 1982,

Національна академія МВС, 1996, юрист

 

+

45

 

+

 

 1.  

 

СПП «Хацьки-Агро»

с.Хацьки, вул. Ватутіна, 1

Марутян Вруйр Цолакович

22.11.1972

Вища, Єреванський сільськогосподарський інститут, 1994,
агрономія

 

+

11

 

 

+

 

        9.3 Голови, заступники, старости голів СТГ та секретарі селищних та сільських рад

                                          Форма Р-58

 

Назва селищної та сільської
ради

Посада

Прізвище, ім’я,

по- батькові

Дата

народження

Адреса місця реєстрації

Освіта,

фах

Кількість виборців на
території селищної та сільської ради

7.

Степанківська СТГ

Голова

 

 

Секретар

 

 

Заступник сільського голови

 

 

Староста

с. Хацьки

 

 

Староста

с. Голов’ятине

 

 

Староста

с. Залевки

 

Чекаленко Ігор

Миколайович

 

Невгод Інна

Миколаївна

 

Мусієнко Олександр

Якович

 

 

 

Миколенко Анатолій Іванович

 

 

Корнієнко Лариса Михайлівна

 

 

Федоренко Валентина

Олексіївна

18.02.1964

 

 

15.09.1976

 

 

05.08.1982

 

 

 

 

10.06.1965

 

 

 

22.02.1971

 

 

 

01.11.1974

 

с.Хацьки

 

 

с.Степанки

 

 

с.Степанки

 

 

 

 

с. Хацьки

 

 

 

с. Голов’ятине

 

 

 

с. Залевки

Вища

 

 

Повна вища, економіст

 

 

Вища

 

 

 

 

Вища

 

 

 

Вища

 

 

 

Вища

6258

 

10 ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ

10.1. Засоби масової інформації заснованої в районі

Форма Р-60

 

Назва засобу
масової інформації

Засновники

Мова

Періодич-ність,
дні виходу

Час

виходу

ПІБ редактора

Адреса, телефон

№ і дата
видачі реєстр. свідоцтва

Джерела
фінансування

Кількість
глядачів, слухачів, передплатників

 

Рейтинг
(%)

 

Телерадіокомпанії

 

 

1.
 

Районне радіо

Районна рада

Укр.

3 рази у тиждень

6.30-6.45 (середа –пятниця )

Субота

15.45-16.45

Мельник Алла Миколаївна

м.Черкаси,

вул. В. Чорновола, 157,
каб.333

Тел.64-86-55

Серія НР 1597 від 27.04.2004

Змішана форма:місцевий бюджет та власні надходження

4300 радіоточок

80%

 

Друковані ЗМІ

 


1.
 

Газета «Сільські обрії»

ТОВ «Редакція газети «Сільські обрії»

Укр.

Раз у тиждень, середа

8.00

Усенко Наталія Вікторівна

м.Черкаси,

вул. В. Чорновола, 157,каб.333

 64-86-55

ЧС № 1022ПР від 16.04.2018

Власні надходження

2500 екз.

75%

 

 

10.2. Засоби масової інформації які надходять в громаду

ДРУКОВАНІ ЗМІ

Форма Р-61

 

Назва газети (журналу)

Масштаб розповсюдження (всеукраїнські, обласні, районні)

Мова

Засновники

Тираж

видання

К- ть

передплат­ників

Основна
категорія пердплатників

Рейтинг видання
в районі

 

 1.  

 

Довідник кадровика. Спецвипуск.

Всеукраїнські

УКР

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

Вісник
державної  служби України

 

Всеукраїнські

УКР

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

Офіційний вісник Президента України

Всеукраїнські

УКР

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

Картотека законодавства України

Всеукраїнські

УКР

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

Урядовий курєр

Всеукраїнські

УКР

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

Збірник поточного законодавства, нормативних актів

Всеукраїнські

УКР

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

Землевпорядний вісник

Всеукраїнські

УКР

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

Судова практика

Всеукраїнські

УКР

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

Все про бухгалтерський облік

Всеукраїнські

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

Нова доба

обласні

УКР

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

Довідник секретаря та офіс-менеджера

Всеукраїнські

УКР

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

Молодь Черкащини

обласні

УКР

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

Черкаський край

обласні

УКР

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

           ТЕЛЕРАДІОКАНАЛИ

Форма Р-62

 

Назва

каналу

Масштаб розповсюдження (всеукраїнські, обласні)

Мова

Час трансляції

Кількість глядачів в районі

Основна

категорія  глядачів

Рейтинг каналу
в районі

 

 1.  

 

ОДТРК «Рось»

обласний

Українська

Щоденно

50 000

Діти, молодь, старше покоління

 

 

 1.  

 

Телерадіоком-панія «Вікка»

обласний

Українська

Щоденно

50 000

Діти, молодь, старше покоління

 

 

 1.  

 

Перший Національний

всеукраїнський

Українська

Щоденно

50 000

Діти, молодь, старше покоління

 

 

 1.  

 

1+1

всеукраїнський

Українська

Щоденно

50 000

Діти, молодь, старше покоління

 

 

 1.  

 

ICTV

всеукраїнський

Українська

Щоденно

50 000

Діти, молодь, старше покоління

 

 

 1.  

 

Інтер

всеукраїнський

Українська

Щоденно

50 000

Діти, молодь, старше покоління

 

 

 1.  

 

СТБ

всеукраїнський

Українська

Щоденно

50 000

Діти, молодь, старше покоління

 

 

 1.  

 

Новий канал

всеукраїнський

Українська

Щоденно

50 000

Діти, молодь, старше покоління

 

 

 1.  

 

Інші

 

 

 

 

 

 

 

Join Us Facebook

АРХІВ НОВИН

Фотогалерея

Podatkova4
Vsi Razom 120 180 1 10 01
1