ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕНЯ ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ (СЕО) ПРОЕКТУ

02.04.2024

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕНЯ ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

 СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ (СЕО) ПРОЕКТУ

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ С.СТЕПАНКИ В АДМІНІСТРАТИВНИХ МЕЖАХ СТЕПАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПІД БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ВІТРОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

 

З метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості на офіційному сайті Степанківської сільської територіальної громади, за адресою https://stepankivska.gr.org.ua/ та у державному реєстрі стратегічної екологічної оцінки оприлюднено заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (розділу охорони навколишнього природного середовища) проекту Детального плану території за межами населеного пункту с. Степанки в адміністративних межах Степанківської сільської територіальної громади Черкаського району Черкаської області під будівництво об’єктів вітрової електростанції

Строк громадського обговорення заяви – 14 днів з 03.04.2024 р. по  15.04.2024 р.

Відповідальна особа: Кукла Олександра Петрівна.

Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника в Степанківську сільську раду за адресою:

19634, Черкаська обл.,Черкаський р-н, с. Степанки, вул. Героїв України, 124;

тел. (0472) 30-65-32, (0472) 30-67-18, (0472) 30-65-73;

ел.адреса: stepanki.rada@ukr.net.


ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

 СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ (СЕО) проекту

 

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ С.СТЕПАНКИ В АДМІНІСТРАТИВНИХ МЕЖАХ СТЕПАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПІД БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ВІТРОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

 

Замовник: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТЕПАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 04408844) – 19634, с. Степанки, вул. Героїв України, 124, Черкаський район, Черкаська область, тел.: (0472)30-65-32 (0472) 30-67-18 (0472)30-65-73, E-mail: stepanki.rada@ukr.net

 

ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Підставою для розроблення детального плану території є Рішення Степанківської сільської ради від 27.10.2023 р. № 41-47/VIІI «Про розроблення детального плану території за межами населеного пункту с. Степанки Степанківської сільської територіальної громади Черкаського району Черкаської області».

Територія проєктування розташована в північній частинні Степанківської територіальна громад в адміністративних межах Черкаської області, а саме у східній частині. Загальна площа розроблення Детального плану території приблизно становить 8.700 га.

Планованою діяльністю передбачено розміщення вітроенергетичних установок (ВЕУ), номінальною потужністю від 3,9 МВт до 6,0 МВт. Максимальна висота вітроелектрогенераторів 120 метрів.

Мета розроблення детального плану території:

– обґрунтування можливості розміщення проектних об’єктів в межах позначеної території в умовах сформованої містобудівної ситуації;

– визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами;

– визначення параметрів забудови окремих об’єктів на означеній земельній ділянці;

– обґрунтування та визначення щодо цільового призначення земельної ділянки та її функціонального використання;

– обґрунтування можливості зміни цільового призначення частини території проектування, уточнення місця розташування і параметрів формування території проектування.

Детальний план території розроблено відповідно до постанови КМУвід 01.09.2021 № 926 «Порядок розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», Державних будівельних норм України: ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні» та інших.

Зв’язок з іншими документами державного планування:

1) Схема планування території Черкаської області, розробленої та затвердженої Рішенням сесії Черкаської обласної ради від 02.12.2005 № 25-4/IV.

2) Генеральний план села Степанки Черкаського району Черкаської області, «Генеральний план села Бузуків.

2) Стратегія розвитку Черкаської області на період 2021 – 2027 роки.

3) Стратегія розвитку Степанківської сільської територіальної громади Черкаського району Черкаської області до 2027 року.

4) Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року.

ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ)

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються детальним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до ст.3  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», діяльність щодо планованої діяльності (вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 метрів і більше), належить  до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– вплив на атмосферне повітря пов’язаний з проведенням будівельних робіт, при експлуатації вплив відсутній;

– шум, миготіння лопатей, електромагнітне випромінювання, вібрація, візуальний вплив через зміну краєвиду, ризики виникнення пожеж, відривання криги з лопатей

– утворення  побутових і виробних  відходів,

– скиди стічних вод в відкриті водойми відсутні. На ділянці проектування відсутні централізовані мережі водопостачання, які можуть бути використання для забезпечення водою об’єктів, що проектуються.  Водовідведення (каналізація) на території ДПТ відсутнє. Відведення поверхневих стічних вод відбувається за рахунок інфільтрації в ґрунт;

– Фауна та орнітофауна. До найбільших загроз тваринному світу в період будівництва і експлуатації ВЕС слід віднести:

– загибель птахів і кажанів від зіткнення з вітровою електроустановкою в період міграцій;

– відлякування диких тварин з традиційних місць їх існування та відтворювальних ділянок;

– зміна просторової структури популяцій і зменшення біомаси комах, що літають в результаті їх приваблювання лампами освітлення.

б)           для територій з природоохоронним статусом: Об’єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони поблизу території детального плану та в зоні впливу його – відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від ведення господарської діяльності на об’єкті –  відсутні.

 

ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування.

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації у випадку  не затвердження та не реалізації проєктних рішень детального плану території.

Альтернатива 2:

«Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування  ситуації, а саме впливу проєктних рішень на стан компонентів навколишнього  середовища, забезпечення екологічної безпеки та гарантування здоров’я  громадян, у випадку успішної реалізації запропонованих заходів із  використанням інноваційних технологій на засадах сталого розвитку.

Альтернатива 3:

«Технічна альтернатива» – використання альтернативного обладнання;

Альтернатива 4:

«Територіальна альтернатива» – проєктування  на інших земельній ділянці.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту детального плану території відбувається відповідно до Закону України «Про стратегічну  екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення  стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ  Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.).

У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється:

–  збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів  навколишнього природного середовища при використанні даних, зазначених  у Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в  Черкаської області, Екологічному паспорті Черкаської області, Екологічних бюлетенях, даних Головного управління  статистики в Черкаської області тощо;

– враховуючи рекомендації щодо проведення консультацій зі  спеціалістами, науковцями, профільними інститутами, експертними  організаціями тощо з метою отримання актуальної інформації стосовно стану  та використання території проєктування подається запит до Черкаського обласного центру з гідрометеорології для отримання кліматичної  характеристики, у тому числі рози вітрів для належного екологічного  проєктування території проєктування;

– проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту детального  плану з точки зору екологічної ситуації;

– врахування пропозицій та зауважень в процесі розробки СЕО, що були  надані органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони  здоров’я населення;

– проведення консультацій з громадськістю – громадських  обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних  екологічних проблемних питань території проєктування, що вивчається, та,  водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проєктних рішень детального плану території.

 

ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

  Пом’якшення  та  запобігання  потенційних  негативних  впливів  на довкілля  передбачається  здійснювати  шляхом  виконання  комплексних заходів, що включають:

  • ресурсозберігаючі  заходи  –  збереження  і  раціональне використання  земельних  та  водних  ресурсів,  повторне  їх  використання та ін.;
  • планувальні  заходи  –  функціональне  зонування,  організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
  • відновлювальні  заходи  –  технічна  і  біологічна  рекультивація, нормалізація  стану  окремих  компонентів  навколишнього  середовища тощо;
  • захисні заходи  передбачають  на всіх етапах  реалізації проєкту Детальний план території  здійснювати  проєктні  рішення   у  відповідності  з нормами  і  правилами  охорони  навколишнього  середовища  і  вимог екологічної безпеки, в тому числі вимогам Закону України «Про охорону земель»;  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо;
  • охоронні заходи – передбачення системи моніторингу.

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ
ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території подаються до:

Степанківська сільська рада – 19634, с. Степанки, вул. Героїв України, 124, Черкаський район, Черкаська область, тел.: (0472)30-65-32 (0472) 30-67-18 (0472)30-65-73, E-mail: stepanki.rada@ukr.net.

 

СТРОКИ ПОДАННЯ

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» – строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 10 днів з дня її оприлюднення.

 

Зауваження і пропозицій приймаються до 15.04.2024 р. (не менше 10 днів з моменту завантаження у реєстр СЕО).

гід дія
дія центрів 1 1
безбарєрність
Join Us Facebook
звернення гр
гаряча лінія

АРХІВ НОВИН