УКРАЇНА
Степанківська сільська рада
Черкаського району
Черкаської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 04/08/2020 року №104 село Степанки
Про здійснення попередньої оплати

З метою дотримання вимог, викладених у постанові Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Надаю дозвіл на здійснення попередньої оплати (авансу)  для виконання робіт у розмірі  до 30%  (тридцяти відсотків)  в сумі 481800,00 грн.( Чотириста вісімдесят одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок) ) згідно Договору підряду №418 від 29 липня 2020 року.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності-головного бухгалтера  Шульгіну Любов Миколаївну.
Сільський голова Ігор ЧЕКАЛЕНКО
Join Us Facebook

АРХІВ НОВИН

Фотогалерея

Podatkova4
Vsi Razom 120 180 1 10 01
1