УКРАЇНА
Степанківська ОТГ
Черкаського району
Черкаської області
XXVI СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 08/02/2019 року №07 село Степанки
Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2018 № 24-46/VІІ «Про бюджет Степанківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

Відповідно до пунктів 23, 27 частини 1 статті 26, частини 1 статті 61, статті 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 72, 77, 78 Бюджетного кодексу України, за погодженням постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва сесія Степанківської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.                 Внести зміни до рішення сільської ради від 22.12.2018 №24-46/VІІ «Про бюджет Степанківської об’єднаної територіальної громади» (далі рішення) та викласти рішення у такій редакції:

«1. Визначити на 2019 рік:

доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 41255327 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 40586747 гривень та доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 668580 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі  43157224 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 41847457 гривень та видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 1309767  гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 339587 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за загальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 1260710 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 641187 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 121760 гривень, що становить 0,3 відсотків видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Делегувати виконавчому комітету Степанківської сільської ради повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету та місцевих бюджетів у період між сесіями сільської ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади.

 

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 38276060  гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 та частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Степанківської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головному розпоряднику коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити в першочерговому порядку виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених та затверджених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

11. Якщо після прийняття рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету Степанківської сільської ради, погодженим постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади виконавчий комітет Степанківської сільської ради, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Степанківської сільської ради, погодженим комісією з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету об’єднаної територіальної громади і надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади, крім випадків передбачених цим рішенням здійснюються за рішенням виконавчого комітету Степанківської сільської ради, погодженим постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право виконавчому комітету Степанківської сільської ради вносити зміни до переліку об’єктів та заходів, видатки які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, надходження коштів від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету, у межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів.

12. Затвердити розподіл видатків, які здійснюються з 01 січня 2019 року відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з бюджету об’єднаної територіальної громади, утвореної згідно із Законом України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” та перспективним планом формування територій громад, а також визнаної Кабінетом Міністрів України спроможною, видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, визначених у додатку 2 до цього рішення, з урахуванням вимог Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”.

Делегувати Черкаській районній раді повноваження, що стосуються:

здійснення соціальних виплат, пільг, субсидій та допомог, визначених підпунктом б) пункту 4 частини 1 статті 89, підпунктом а) пункту 4 частини 1 статті 90 Бюджетного кодексу України, обласними програмами соціального захисту, що здійснюються за рахунок трансфертів з державного та обласних бюджетів;

надання медичних послуг первинної та вторинної медицини жителям об’єднаної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної громади;

субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.

 

13. Надавати субвенції районному бюджету, бюджетам об’єднаних територіальних громад на утримання бюджетних установ районного підпорядкування на умові укладення договорів.

14. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

15. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.»

 

 

 

 

Сільський голова                                                                              І.М. Чекаленко

Сільський голова І.М.Чекаленко

Додатки :

Додаток 6
Додаток 5
Додаток 4
Додаток 3
Додаток 2
Додаток 1

АРХІВ НОВИН

Історія

Фотогалерея

єс місцевих петицій
Join Us Facebook