УКРАЇНА
Степанківська сільська рада
Черкаського району
Черкаської області
XXХVІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22/08/2019 року №22 село Степанки
Про організацію інклюзивного навчання у закладі дошкільної освіти Степанківської сільської ради

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 19, 20 Закону України «Про освіту», статей 23,28,30,33 Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» від 13.11.2018 р. №1/9-691, Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 08.06.2018 р. №609, висновків інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, заяв батьків дітей та з метою створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей, забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в групах з інклюзивним навчанням та з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти з урахуванням індивідуальних особливостей та стану здоров’я дітей сесія Степанківської сільської ради

ВИРІШИЛА:

  1. Утворити дві групи з інклюзивною формою навчання в закладі дошкільної освіти ДНЗ «Яблунька» с. Степанки Степанківської сільської ради Черкаської області.
  2. Організувати інклюзивне навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в ДНЗ «Яблунька» с. Степанки Степанківської сільської ради Черкаської області.
  3. Керівнику закладу дошкільної освіти забезпечити:
  • здійснення освітнього процесу в інклюзивних групах дітей з особливими освітніми потребами відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, за окремими програмами, затвердженими МОН України та методиками з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру;
  • психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, проведення корекційно-розвиткових занять та організацію спостереження  за динамікою розвитку вихованців;
  • розробку та затвердження індивідуальної програми розвитку дитини з обов’язковим залученням батьків або осіб, які їх замінюють;
  • контроль за проведенням навчання та виховання, ведення відповідної документації.
  1. Фінансування здійснювати у межах субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами та за інші кошти, не заборонені законодавством.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на завідувача ДНЗ «Яблунька» с. Степанки Степанківської сільської ради Черкаської області, відділ планування, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Степанківської сільської ради, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Степанківської сільської ради.
Сільський голова І.М.Чекаленко

АРХІВ НОВИН

Історія

Фотогалерея

єс місцевих петицій
Join Us Facebook