УКРАЇНА
Степанківська ОТГ
Черкаського району
Черкаської області
VIІІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 28/03/2018 року №24 село Степанки
Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.2017 № 3-23/VII «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

Відповідно до пунктів 23, 27 частини 1 статті 26, частини1 статті 61, статті 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 72,77, 78 Бюджетного кодексу України, за погодженням постійну комісією з питань фінансів, бюджету, планування,соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва сесія Степанківської сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

 

         І. Внести  зміни до рішення сільської ради від 21.12.2017 № 3-23/VII          « Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» зі змінами  внесеними рішеннями сільської ради від 07.02.2018 № 6-25/VII  (далі – рішення) такі зміни:

  1. Пункти 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 у такій редакції

« 1. Визначити на 2018 рік:

 доходи бюджету   об’єднаної територіальної громади  у сумі 36652,846 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду   бюджету об’єднаної територіальної громади  36111,606  тис. грн., доходи спеціального фонду   бюджету об’єднаної територіальної громади  541,240 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення ;

 видатки бюджету   об’єднаної територіальної громади  у сумі 37882,846 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  35591,129 тис. грн., видатки спеціального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  2291,717 тис  грн.;

профіцит бюджету   об’єднаної територіальної громади  у сумі 520,477 тис. грн., в тому числі загального фонду   об’єднаної територіальної громади  520,477 тис. грн.  згідно з додатком № 2 до цього рішення.

дефіцит спеціального фонду   об’єднаної територіальної громади  у сумі 1750,477 тис. грн.  згідно з додатком № 2 до цього рішення.»

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 35591,129 тис. грн.,  та спеціальному фонду 2291,717 тис  грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення»

«3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  бюджету об’єднаної територіальної громади у  сумі 180,558 тис. грн.»

«4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком   № 4 до цього рішення»

«5. Затвердити в складі видатків   об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 2921 905 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення»

«6. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за  рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.»

«7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплату послуг з  охорони комунальних закладі культури;

оплату енергоресурсів.»

«8. Відповідно до ст. 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Степанківської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.»

«9. Розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.»

«10. Установити, що у загальному фонді  бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статями 15, 72 та  73 Бюджетного кодексу України щодо бюджету об’єднаної територіальної громади.

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статями 64, 72 Бюджетного кодексу України.»

«11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15 та 72 Бюджетного кодексу України.

джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтями 691 та 72 Бюджетного кодексу України.»

«12. Якщо після прийняття рішення про об’єднаної територіальної громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету Степанківської сільської ради, погодженим з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади відділ фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва виконавчого комітету Степанківської сільської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисів, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за  програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Степанківської сільської ради, погодженим з постійною комісією з питань  фінансів, бюджету,  планування,соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету об’єднаної територіальної громади і надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади, крім випадків передбачених цим рішенням, здійснюються за рішенням виконавчого комітету Степанківської  сільської ради, погодженим з постійною комісією з питань  фінансів, бюджету,  планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Надати право виконавчому комітету Степанківської сільської ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади:

приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів відповідно до актів законодавства і рішень про місцеві бюджети;

вносити зміни до переліку об’єктів та заходів , що проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, збору за забруднення навколишнього природного середовища та надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, в межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів, з послідуючим погодженням із  постійною комісією з питань  фінансів, бюджету,  планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади  збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.»

«13.  Передати Черкаській районній раді повноваження, що стосуються здійснення соціальних виплат, пільг, субсидій та допомог, визначених підпунктом б пункту 4 частини першої статті 89, підпунктом а) пункту 4 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, обласними програмами соціального захисту, що здійснюються за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів.»

«14.  Делегувати повноваження районному бюджету на здійснення видатків, що передаються у вигляді міжбюджетного трансферту з бюджету об’єднаної територіальної громади до районного бюджету по галузі   охорони здоров’я , а саме надання медичних послуг  до 01 липня 2018 року первинної медицини  жителям  об’єднаної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної громади та вторинної медицини.

– субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань населення.»

«15.  Надати субвенцію районному бюджету на утримання бюджетних установ районного підпорядкування на умові укладення договорів.»

«16.  Додатки 1-6  до цього рішення є його невід’ємною частиною.»

«17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісією з питань  фінансів, бюджету,  планування,соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.»

  1. У додатках до рішення:

2.1. Внести зміни до додатків 2, 3, 4, 5 та 6 зміни, що додаються.

2.2. Додаток 2 викласти у новій редакції, що додається.

Сільський голова І.М.Чекаленко

АРХІВ НОВИН

Історія

Фотогалерея

єс місцевих петицій
Join Us Facebook