УКРАЇНА
Степанківська ОТГ
Черкаського району
Черкаської області
IX СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 26/04/2018 року №1 село Степанки
Про початок реорганізації виконавчого комітету Хацьківської сільської ради шляхом приєднання до виконавчого комітету Степанківської сільської ради

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, на підставі рішення Степанківської сільської ради від 22 червня 2017 року № 27-9/VІІ «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та рішення Степанківської сільської ради від 14 листопада 2017 року № 8 «Про початок реорганізації Хацьківської сільської ради шляхом приєднання до Степанківської сільської ради», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Почати процедуру припинення реорганізації виконавчого комітету Хацьківської сільської ради (ЄДРПОУ 04408011), місцезнаходження: вул. Героїв України,80, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області) шляхом приєднання до виконавчого комітету Степанківської сільської ради (ЄДРПОУ 04408844), місцезнаходження: вул. Героїв України, 124, с. Степанки, Черкаського району, Черкаської області).
 2. Виконавчий комітет Степанківської сільської ради є правонаступником всього майна, прав та обов’язків виконавчого комітету Хацьківської сільської ради.
 3. Утворити Комісію з припинення шляхом реорганізації виконавчого комітету Хацьківської сільської ради у складі:

1)      Голова комісії: Чекаленко Ігор Миколайович (ІПН 2342410395) вул. Ватутіна, 4, с. Хацьки, Черкаський район, Черкаська область – сільський голова;

2) Заступник голови комісії: Шульгіна Любов Миколаївна (ІПН 2417517546) – головний бухгалтер виконавчого комітету Степанківської сільської ради;

3) Член комісії: Невгод Інна Миколаївна (ІПН 2801709982) – секретар Степанківської сільської ради та виконкому;

4) Член комісії: Нечаєнко Світлана Іванівна (ІПН 3123413124) – спеціаліст І категорії юрисконсульт виконавчого комітету Степанківської сільської ради;

5) Член комісії: Овчаренко Олександр Петрович (ІПН 3194119336) – спеціаліст І категорії загального відділу виконавчого комітету Степанківської  сільської ради;

6) Член комісії: Клименко Ірина Іванівна (ІПН 2974420120) – спеціаліст І категорії  відділу фінансового, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради;

7) Член комісії: Кириченко Віталіна Валеріївна (ІПН 3261920744) – начальник загального відділу виконавчого комітету Степанківської сільської ради;

8) Член комісії: Ширенко Наталія Миколаївна (ІПН 2711304740) – касир відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Степанківської сільської ради.

 1. Покласти на Комісію з реорганізації виконавчого комітету Хацьківської сільської ради повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків виконавчого комітету Хацьківської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2017 р.
 2. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Хацьківської сільської ради.
 3. Встановити строк з’явлення кредиторами своїх  вимог два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.
 4. Затвердити План заходів з реорганізації виконавчого комітету Хацьківської сільської ради (додаток 1).
 5. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань виконавчого комітету Хацьківської сільської ради надати право Степанківському сільському голові здійснювати без погодження з виконавчим комітетом Степанківської сільської ради заміну персонального складу Комісії з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання п. 3 та 4 Плану заходів з реорганізації виконавчого комітету Хацьківської сільської ради.
 6. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 7. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2017 р. під час діяльності ради, що приєднується до виконавчого комітету Степанківської сільської ради (додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 8. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності виконавчого комітету Хацьківської сільської ради станом на 31.12.2017 р. у порядку, передбаченому законодавством та передати їх виконавчому комітету Степанківської сільської ради.
 9. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності виконавчого комітету Хацьківської сільської ради станом на 31.12.2017 р. до виконавчого комітету Степанківської сільської ради секретаря сільської ради та начальника загального відділу виконавчого комітету Степанківської сільської ради.
 10. Уповноважити Степанківського сільського голову затвердити від імені виконавчого комітету Степанківської сільської ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності виконавчого комітету Хацьківської сільської ради станом на 31.12.2017 р.
 11. Секретарю та начальнику загального відділу виконавчого комітету Степанківської сільської ради у строк до 26.05.2018 р. подати Степанківському сільському голові пропозиції щодо порядку подальшого зберігання та використання документів виконавчого комітету Хацьківської сільської ради (не завершених в діловодстві та архівів).
 12. Степанківському сільському голові не пізніше 01.12.2017 р. утворити комісію з прийняття майна, активів та зобов’язань виконавчого комітету Хацьківської сільської ради та забезпечити своєчасне та повне прийняття та оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань виконавчого комітету Степанківської сільської ради.
 13. Голові Комісії з реорганізації Чекаленку І.М. забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати виконавчий комітет Степанківської сільської ради шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.
 14. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Сільський голова І.М. Чекаленко

Додатки :

План заходів з реорганізації виконавчого комітету Хацьківської сільської ради

АРХІВ НОВИН

Історія

Фотогалерея

єс місцевих петицій
Join Us Facebook