УКРАЇНА
Степанківська СТГ
Черкаського району
Черкаської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
12/02/2018 село Степанки №13
Про створення комісії з атестації робочих місць за умовами праці

Відповідно ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», «Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці», затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442, на підставі Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці затвердженого постановою КМУ від 01.09.1992 № 41 та з метою організації роботи з атестації робочих місць та реалізації прав на здорові і безпечні умови праці, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах у загальноосвітніх навчальних закладах та дошкільних навчальних закладах у виконавчому комітеті Степанківської сільської ради

1.Створити для проведення атестації робочих місць за умовами праці у виконавчому комітеті Степанківської сільської ради постійно діючу комісію в складі:

голова комісії – Невгод Інна Миколаївна, секретар сільської ради;

секретар комісії -Величко Юлія Олександрівна, спеціаліст І кат. відділу містобудування, архітектури цивільного захисту та охорони праці, земельних відносин, комунальної власності, ЖКГ.

члени комісії – Кулик Яна Олегівна, спеціаліст І кат. відділу освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, молоді, спорту та питань захисту дітей;

  • Шульгіна Любов Миколаївна, головний бухгалтер;

– Медведовська Людмила Іванівна, голова профгрупи Степанківської сільської ради;

2.Атестаційній комісії постійно здійснювати організаційне, методичне керівництво і контроль за ходом проведення роботи на всіх етапах.

  1. Комісії з атестації робочих місць за умовами праці:

3.1. Скласти перелік робочих місць, професій і посад, що підлягають атестації за умовами праці.

3.2.  Скласти список працівників, яким за фактичне виконання робіт відповідно до своїх посадових обов’язків, передбачені пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

3.3. Забезпечити присутність працівників під час огляду їхніх робочих місцю з метою атестації за умовами праці.

3.4. Відомості  про результати атестації робочих місць занести до Картки умов праці на кожне визначене робоче місце.

3.5. Працівників, у яких була проведена атестація робочих місць, ознайомити з Карткою умов праці під їх особистий підпис.

3.6. За результатами атестації скласти загальний перелік робочих місць з несприятливими умовами праці та список працівників, яким за результатами атестації підтверджується право на пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах праці, який після погодження з головою профспілкового комітету затвердити розпорядженням сільського голови.

3.7.  Розробити заходи з покращання умов праці і оздоровлення працівників.

  1. Атестацією робочих місць передбачити:

4.1 виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та причин, що їх створюють;

4.2 санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на  робочому місці;

4.3  комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик  стандартам  безпеки праці, санітарним нормам і правилам;

4.4  встановлення відповідності робіт, передбачених посадовими обов’язками, і їх фактичним виконанням;

4.5  обґрунтування  віднесення  робочого  місця  до  категорії  із шкідливими умовами праці;

4.6 підтвердження або встановлення права працівника на додаткову відпустку, доплати до посадового окладу залежно від умов праці;

4.7  вирішення спірних питань, які можуть виникнути між роботодавцем та працівниками щодо умов праці і оздоровлення.

  1. Термін дії атестації робочих місць передбачено Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом на 5 років.
  2. Позачергову атестацію провести у разі  докорінної  зміни умов і характеру праці з ініціативи  власника  або уповноваженого ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Державної експертизи умов праці з участю установ санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.
  3. Контроль за виконанням наказу покласти на відділ містобудування, архітектури, цивільного захисту та охорони праці, земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства.
Сільський голова І. М. Чекаленко
гід дія
дія центрів 1 1
безбарєрність
Join Us Facebook
звернення гр
гаряча лінія

АРХІВ НОВИН