УКРАЇНА
Степанківська сільська рада
Черкаського району
Черкаської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
18/01/2021 село Степанки №20
Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого комітету Степанківської сільської ради

Відповідно до ст.3,10 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», п.20 ч.4 ст.42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про запобігання корупції”, постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”, наказу ГУДСУ №164 від 08.07.2011 року «Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», Наказу Головного управління державної служби України зі змінами згідно наказу НАУ з питань ДС №87 від 27.04.2015 «Про внесення змін до загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, на підставі рішення сесії Степанківської сільської ради №01-09/VІІ, розпорядження сільського голови №13 від 18.01.2020 року «Про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету Степанківської сільської ради у 2021 році», з метою дотримання чинного законодавства при проведення іспитів на заміщення вакантних посад державних службовців» у виконавчому комітеті Степанківської сільської ради:

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Оголосити  конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб  виконавчого комітету Степанківської сільської ради, а саме: спеціаліста І категорії загального відділу  виконавчого комітету Степанківської сільської ради (спеціаліст з інформаційних технологій) та спеціаліста І категорії загального відділу – спеціаліста-юрисконсульта.

2.Секретарю сільської ради оприлюднити дане розпорядження в районній газеті «Сільські обрії», на офіційному веб-сайті сільської ради  та викласти його в такій редакції:

«Степанківська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого комітету:

  • спеціаліста І категорії загального відділу виконавчого комітету Степанківської сільської ради (спеціаліста з інформаційних технологій).

Кваліфікаційні вимоги: вільне володіння державною мовою; вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра відповідно професійного спрямування, стаж роботи не менше одного року, досконале знання ПК, програмного забезпечення, Microsoft Word, Excel, cервіси Google та ін.

  • спеціаліста І категорії загального відділу виконавчого комітету Степанківської сільської ради (юрисконсульта).

Кваліфікаційні вимоги: вільне володіння державною мовою; вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра відповідно професійного спрямування, без вимог до  стажу роботи, досконале знання ПК та законодавства.

Під час проведення конкурсу всі кандидати складають іспит. Питання для іспиту можна отримати у секретаря сільської ради.

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

– заяву на участь у конкурсі;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4×6 см;

– копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, наукового ступеня;

– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою затвердженою ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції»;

– копію документа, що посвідчує особу, ІДН;

-копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Документи подаються до секретаря сільської ради впродовж 30 календарних днів з моменту оголошення за адресою: с.Степанки вул.Героїв України,124, Черкаського району, Черкаської області.

Телефони для довідок: 306-532; 306-718.

4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря сільської ради Невгод І.М.

Сільський голова Ігор ЧЕКАЛЕНКО
гід дія
дія центрів 1 1
безбарєрність
Join Us Facebook
звернення гр
гаряча лінія

АРХІВ НОВИН