УКРАЇНА
Степанківська сільська рада
Черкаського району
Черкаської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
11/02/2021 село Степанки №37
Про створення комісії з атестації робочих місць за умовами праці

Відповідно ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», «Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці», затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442, на підставі Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці затвердженого постановою КМУ від 01.09.1992 № 41 та з метою організації роботи з атестації робочих місць та реалізації прав на здорові і безпечні умови праці, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах у загальноосвітніх навчальних закладах та дошкільних навчальних закладах у виконавчому комітеті Степанківської сільської ради

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Створити для проведення атестації робочих місць за умовами праці у виконавчому комітеті Степанківської сільської ради постійно діючу комісію в складі:

голова комісії – Невгод Інна Миколаївна, секретар сільської ради;

секретар комісії -Величко Юлія Олександрівна, завідувач сектору з питань   цивільного захисту, пожежної безпеки та охорони праці, питань правопорядку безпеки громадян та благоустрою;

члени комісії  – Кулик Яна Олегівна, начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров’я;

– Шульгіна Любов Миколаївна, головний бухгалтер;

– Медведовська Людмила Іванівна, голова профгрупи Степанківської сільської ради;

2.Атестаційній комісії постійно здійснювати організаційне, методичне керівництво і контроль за ходом проведення роботи на всіх етапах.

 

  1. Комісії з атестації робочих місць за умовами праці:

3.1. Скласти перелік робочих місць, професій і посад, що підлягають атестації за умовами праці.

3.2.  Скласти список працівників, яким за фактичне виконання робіт відповідно до своїх посадових обов’язків, передбачені пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

3.3. Забезпечити присутність працівників під час огляду їхніх робочих місцю з метою атестації за умовами праці.

3.4. Відомості  про результати атестації робочих місць занести до Картки умов праці на кожне визначене робоче місце.

3.5. Працівники, які працюють на атестованих робочих місцях, ознайомити з Карткою умов праці під їх особистий підпис.

3.6. За результатами атестації скласти загальний перелік робочих місць з несприятливими умовами праці та список працівників, яким за результатами атестації підтверджується право на пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах праці, який після погодження з головою профспілкового комітету затвердити розпорядженням сільського голови.

3.7.  Розробити заходи з покращання умов праці і оздоровлення працівників.

 

  1. Атестацією робочих місць передбачити:

4.1 виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та причин, що їх створюють;

4.2 санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на  робочому місці;

4.3  комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик  стандартам  безпеки праці, санітарним нормам і правилам;

4.4  встановлення відповідності робіт, передбачених посадовими обов’язками, і їх фактичним виконанням;

4.5  обґрунтування  віднесення  робочого  місця  до  категорії  із шкідливими умовами праці;

4.6 підтвердження або встановлення права працівника на додаткову відпустку, доплати до посадового окладу залежно від умов праці;

4.7  вирішення спірних питань, які можуть виникнути між роботодавцем та працівниками щодо умов праці і оздоровлення.

  1. Термін дії атестації робочих місць передбачено Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом на 5 років.
  2. Позачергову атестацію провести  у  разі  докорінної  зміни умов і характеру праці з ініціативи  власника  або уповноваженого ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Державної експертизи умов праці з участю установ санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.
  3. Контроль за виконанням наказу покласти на відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку, безпеки громадян.
Сільський голова Ігор ЧЕКАЛЕНКО
гід дія
дія центрів 1 1
безбарєрність
Join Us Facebook
звернення гр
гаряча лінія

АРХІВ НОВИН