УКРАЇНА
Степанківська ОТГ
Черкаського району
Черкаської області
VIІІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 28/03/2018 року №1 село Степанки
Про затвердження актів приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2017 р. під час діяльності Хацьківської сільської ради та передавального акту

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5 на підставі рішення Степанківської сільської ради від 14 листопада 2017 року № 1 «Про початок повноважень депутатів Степанківської сільської ради», №8 «Про початок реорганізації Хацьківської сільської ради шляхом приєднання до Степанківської сільської ради», Степанківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити передавальний акт від 18 січня 2018 року майна, основних засобів, нематеріальних активів запасів, грошових коштів та розрахунків Хацьківської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2017 р. та зобов’язань Хацьківської сільської ради Степанківській сільській раді (додаток 1).
  2. Затвердити акти приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2017 р. під час діяльності Хацьківської сільської ради, що приєдналась до Степанківської сільської ради згідно додатків та затверджених форм (додаток 2).
  3. Комісії з реорганізації забезпечити передачу затверджених актів прийому-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Хацьківської сільської ради станом на 31.12.2017 р. Степанківській сільській раді.
  4. Відповідальним особам за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Хацьківської сільської ради станом на 31.12.2017 р. до Степанківської сільської ради, секретарю сільської ради та начальнику загального відділу Степанківської сільської ради забезпечити зберігання документів в архіві адмінприміщення Степанківської сільської ради в с.Хацьки за адресою: 19634, с.Хацьки вул.Героїв України,80 Черкаського району, Черкаської області.
  5. Уповноважити Степанківського сільського голову затвердити від імені Степанківської сільської ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Хацьківської сільської ради станом на 31.12.2017 р.
  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань реорганізації Хацьківської сільської ради.
Сільський голова І.М.Чекаленко

Додатки :

Додаток 1
Додаток 2

АРХІВ НОВИН

Історія

Фотогалерея

єс місцевих петицій
Join Us Facebook