УКРАЇНА
Степанківська сільська рада
Черкаського району
Черкаської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
08/07/2021 село Степанки №116
Про затвердження плану заходів щодо наповнення бюджету, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово- бюджетної дисципліни на 2021 рік

Відповідно вимог Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановами Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (із змінами), від 14 січня 2015 року № 6 “Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (із змінами), від 04 грудня 2019 року № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (із змінами), розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р “Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” (із змінами), на виконання рішення Степанківської сільської ради від 23 грудня 2020 року № 02-15/VІІІ “Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік” (із змінами), з метою забезпечення належного виконання бюджету сільської територіальної громади та створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, інших соціальних виплат, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни:

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

  1. Затвердити план заходів на 2021 рік щодо наповнення бюджету сільської територіальної громади, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни (далі – План заходів), що додається.
  2. Визначити, що протягом бюджетного року пропозиції щодо внесення змін до постійного розпису асигнувань бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік (разом з необхідними обґрунтуваннями) надаються головними розпорядниками коштів бюджету до Фінансово відділу Степанкіської сільської ради за погодженням сільським головою.

 

  1. Фінансовому відділу Степанківської сільської ради:

1) з метою забезпечення своєчасного, ефективного та у повному обсязі використання коштів бюджету сільської територіальної громади проводити фінансування видатків:

 

за рахунок власних доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади відповідно до затвердженого помісячного розпису асигнувань, зокрема:

 

видатки на заробітну плату з нарахуваннями – з урахуванням термінів її виплати;

 

решта соціально захищених видатків – за потреби, з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань та залишків невикористаних коштів на рахунках розпорядників;

 

інші видатки – за потреби, з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань і залишків невикористаних коштів на рахунках розпорядників та на підставі пропозицій головних розпорядників коштів бюджету сільської територіальної громади, підготовлених за результатами контролю за здійсненням закупівель товарів, робіт і послуг, відповідно до додатка 1 до розпорядження;

 

зі спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади (у тому числі за рахунок коштів, переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду) – у межах затвердженого помісячного розпису асигнувань згідно з пропозиціями головних розпорядників коштів бюджету сільської територіальної громади за видатками на придбання обладнання – відповідно до додатка 1 до розпорядження, а за іншими видатками спеціального фонду – відповідно до додатків 1, 2 до розпорядження.

 

У графі “Обґрунтування” додатка 2 до розпорядження наводиться інформація у розрізі об’єктів та заходів щодо:

 

проєктувальника, підрядної організації, дати проведення тендеру та укладення договору;

 

у разі проведення попередньої оплати за капітальними видатками – реквізити небюджетних рахунків, відкритих на ім’я виконавців робіт, постачальників товарів і надавачів послуг в органах Державної казначейської служби України у встановленому законодавством порядку, та договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг (після зняття карантинних обмежень, встановлених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2020 року № 1198 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 р. № 1070 і від 22 липня 2020 р. № 641” (із змінами);

 

у разі здійснення оплати виконаних робіт (наданих товарів і послуг) – реквізити договору підряду (контракту) на виконання робіт (здійснення технічного, авторського нагляду); договору про закупівлю товарів і послуг; актів приймання виконаних робіт, проведеного технічного, авторського нагляду, поставки товарів і послуг; рахунку про внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, тощо;

 

за рахунок коштів дотації та субвенцій з державного бюджету протягом двох робочих днів з дня надходження коштів;

 

за рахунок залишків коштів, що обліковуються станом на 01 січня 2021 року, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної  дотації з державного бюджету, субвенцій з державного бюджету – після внесення змін до рішення

Степанківської сільської ради від 23 грудня 2020 року № 02-15/VІІІ “Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік” (із змінами) в частині їх розподілу та відповідно до визначеного помісячного розподілу.

 

  1. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету – пропозиції щодо перерозподілу коштів бюджету сільської територіальної громади на проведення попередньої оплати та оплати виконаних робіт (наданих товарів і послуг) на об’єкти (заходи, товари і послуги) надавати виключно за формами відповідно до додатків 1, 2 до розпорядження з обов’язковим наведенням у графі “Обґрунтування” причин проведення такого перерозподілу в розрізі об’єктів та заходів.

 

  1. Головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади забезпечити:

 

1) відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу надходжень до бюджету (для головних розпорядників коштів – обсягу бюджетних призначень) на відповідний бюджетний період;

 

2) здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи одержувачів бюджетних коштів;

 

3) безумовне дотримання вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення у повному обсязі у першочерговому порядку плановими призначеннями потреби місцевих бюджетів у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;

 

4) своєчасність затвердження, внесення змін до паспортів бюджетних програм, достовірність, повноту інформації та досягнення результативних показників при їх виконанні відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (із змінами);

 

5) здійснення постійного моніторингу виконання бюджетних програм з метою оцінки їх ефективності, результативності та економічної доцільності відповідних витрат бюджету;

 

6) проведення під час виконання бюджету своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, недопускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат;

 

7) укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

 

8) здійснення у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплексу конкретних заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат;

 

9) першочергове спрямування коштів на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок бюджетного року, завершення розпочатих об’єктів та об’єктів з високою будівельною готовністю.

 

  1. Начальнику фінансового відділу сільської ради проводити щоквартальне заслуховування підпорядкованих головних розпорядників коштів бюджету сільської територіальної громади з питань дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та за результатами заслуховування, у разі необхідності, ініціювати розгляд відповідних питань на засіданнях виконкому сільської ради.

 

  1. Зобов’язати головних розпорядників коштів бюджету сільської територіальної громади інформувати про хід виконання заходів, визначених цим розпорядженням до 07 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

  1. Фінансовому відділу сільської ради інформувати сільського голову про виконання цього розпорядження до 07 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на відділ фінансів Степанківської сільської ради.
Сільський голова Ігор ЧЕКАЛЕНКО

Додатки :

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
гід дія
дія центрів 1 1
безбарєрність
Join Us Facebook
звернення гр
гаряча лінія

АРХІВ НОВИН