Відстеження результативності регуляторних актів

Звіт повторного відстеження результативності рішення Степанківської сільскої ради від 27.07.2018 року №17-2/VII «Про Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів Степанківської об’єднаної територіальної громади»

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення Збору за місця для паркування * ‘ транспортних засобів та затвердження відповідного Положення на 2019 рік»_вiд_01.10.2019

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік»_вiд_01.10.2019

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік>>_вiд_01.10.2019

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення Транспортного податку та затвердженню” відповідного Положення на 2019 рік»_вiд_01.10.2019

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення Туристичного збору та затвердження ” ” відповідного Положення на 2019 рік»_вiд_01.10.2019

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення єдиного податку та затвердження відповідного Положення на 2019 рік»_вiд_01.10.2019

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акта «Про встановлення обмеження продажу алкогольних напоїв»__вiд_13.09.2019

Звiт_базового_вiдстеження_рiшення_Про_встановлення_Збору_за_мiсця_для_паркування_транспортних_засобiв_та_затвердження_вiдповiдного_Положення_на_2020_рiк_вiд_17.05.2019_року

Звiт_базового_вiдстеження_рiшення_Про_встановлення_ставок_та_пiл_г_iз_сплати_земел_ного_податку,_на_2020_рiк_вiд_17.05.2019_року

Звiт_базового_вiдстеження_рiшення_Про_встановлення_ставок_та_пiл_г_iз_сплати_податку_на_нерухоме_майно,_вiдмiнне_вiд_земел_ноi_дiлянки,_на_2020_рiк_вiд_17.05.2019_року

Звiт_базового_вiдстеження_рiшення_Про_встановлення_Транспортного_податку_та_затвердження_вiдповiдного_Положення_на_2020_рiк_вiд_17.05.2019_року

Звiт_базового_вiдстеження_рiшення_Про_встановлення_Туристичного_Збору_та_затвердження_вiдповiдного_Положення_на_2020_рiк_вiд_17.05.2019_року

Звiт_повторного_вiдстеження_рiшення_Про_затвердження_Правил_благоустрою_територii_Степанкiвс_коi_сiл_с_коi_обeднаноi_територiал_ноi_громади_вiд_24.06.2019_року

Звiт_повторного_вiдстеження_рiшення_Про_оренду_майна_комунал_ноi_власностi_Степанкiвс_коi_сiл_с_коi_ради_вiд_24.06.2019_року

Звiт_базового_вiдстеження_рiшення_Про_встановлення_Eдиного_податку_та_затвердження_вiдповiдного_Положення_на_2020_рiк_вiд_17.05.2019_року

Звіт про результати базового відстеження тимч. споруди від 22.06.2018

Звіт про результати базового відстеження оренди від 21.05.2018

Звіт про результати базового відстеження алкоголь від 21.05.2018

Звіт про результати базового відстеження єд. податок 04.05.2018

Звіт про результати базового відстеження зем. податок від 04.05.2018

Звіт про результати базового відстеження нерух. майно від 04.05.2018

Звіт про результати базового відстеження правила багоустрою від 07.02.2018

Звіт про результати базового відстеження пайова участь від 04.01.2018

Звіт про результати повторного відстеження пайова участь від 08.02.2019

Звіт про результати базового відстеження Транспортного податку на 2019 від 06.03.2019

Звіт про результати базового відстеження Збору за місця для паркування транспортних засобів на 2019 від 08.04.2019

Звіт про результати базового відстеження Туристичного збору на 2019 від 06.02.2019

 

АРХІВ НОВИН

Історія

Фотогалерея

Join Us Facebook